Πρόσκληση 2ου ΔΣ 2021

οριστικοί πίνακες προσληφθέντων της ΣΟΧ2/2020
Ιανουάριος 20, 2021
Πρόσκληση σε Συνεδρίαση δια περιφοράς λόγω κορωνοϊού με τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την 15η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00
Φεβρουάριος 11, 2021