Πρόσκληση σε συνεδρίαση δια περιφοράς (15η)

Αναστολή λειτουργίας ΚΔΑΠ έως 30.11.2020
Νοέμβριος 6, 2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 294/2-10-2020
Νοέμβριος 12, 2020