Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ


ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Γεωργούλας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας
2. Ρετούλης Θωμάς, Αντιπρόεδρος, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας
3. Τσάρκος Βασίλειος, Μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας
4. Τζαχρήστας Παναγιώτης, Μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας
5. Πούλιος Δημήτριος, Μέλος, Δημότης
6. Ρηγάλος Χριστόδουλος, Μέλος, Δημότης
7. Στεργίου Δημήτριος, Μέλος, Εκπρόσωπος Κοιν/κού Φορέα (Πρόεδρος στην Ομοσπονδία πολιτιστικών συλλόγων Ξηρομέρου)ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Λιβάνης Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας
2. Κακούρης Ηλίας, Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας
3. Κολοβός Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας
4. Πετρονικολός Παναγιώτης, Δημότης