Αναστολή λειτουργίας Γυμναστηρίου στην ΤΚ Παπαδάτου μέχρι νεωτέρας