Έγκριση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης για το έτος 2021