Έκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση δια περιφοράς (λόγω κορωνοϊού με τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) την 31η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 (17η)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για συντήρηση αυτοκινήτου ΒΣΣ ΦΥΤΕΙΩΝ
28 Δεκεμβρίου, 2020
Πρακτικό προσωρινων αποτελεσματων για τη ΣΟΧ 2/2020
31 Δεκεμβρίου, 2020

 

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αστακός, 30/12/2020

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                    Αριθ. Πρωτ. 382

Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Τηλ. 2646041482           

email: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

                                

Καλεί σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση δια περιφοράς (λόγω κορωνοϊού με τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) την 31η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 184 Ν. 4635/19 και την 18318/13.3.2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα :

 1. Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ στο πλαίσιο της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής περιόδου 2020-2021 για το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας

 

Το κατεπείγον κρίνεται λόγω άμεσης ανακοίνωσης/προκήρυξης για στελέχωση με προσωπικό του ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας για την άμεση λειτουργία του με τη λήξη των περιοριστικών μέτρων.

 

Ο Πρόεδρος

 

Μάντζαρης Ελευθέριος

 

 

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ελευθέριος Μάντζαρης (Πρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Γκόλιας Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Λαϊνάς Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
 5. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
 6. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 7. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
 5. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)