Επείγουσα ανακοίνωση -διευκρινιση για τα ΚΔΑΠ. Κλειστές δομές για 14 ημέρες.