Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση δια περιφοράς λόγω κορωνοϊού με τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την 6η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 (3η)

1ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ
23 Φεβρουαρίου, 2021
Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα εμβολιαστικού ελέγχου.
2 Μαρτίου, 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Αστακός, 2/3/2021

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                      Αριθ. Πρωτ. 76

Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Τηλ. 2646041482           

email: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

                                

Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση δια περιφοράς λόγω κορωνοϊού με τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τηντου μηνός Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 σύμφωνα με το άρθρο 184 Ν. 4635/19 και την 18318/13.3.2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα :

 1. Αποδοχή ποσού 65.170,00 ευρώ από Επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές ΚΔΑΠ και αίτημα προς το Δήμο για καταβολή του ποσού στην ΚΕΔΗΞ με την έγκριση του προϋπολογισμού 2021.
 2. Αίτημα της ΚΕΔΗΞ προς τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης για την ανάγκη ίδρυσης Σ.Δ.Ε. στον Δήμο Ξηρομέρου με έδρα τον Αστακό.
 3. Αίτημα της ΚΕΔΗΞ προς το Δήμο Ξηρομέρου για την έγκριση ή μη ίδρυσης σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Δήμο μας με έδρα τον Αστακό και παραχώρησης χρήσης χώρου για το σκοπό αυτό.
 4. Ενημέρωση για εγγραφή στο Μητρώο του ΥΠΠΟΑ από την ΚΕΔΗΞ και έγκριση ενεργειών για υποβολή πρότασης για επιχορήγηση.
 5. Έγκριση ενεργειών για διαμόρφωση μελέτης πυρασφάλειας για το νέο ΚΔΑΠ Κανδήλας (Γυμνάσιο Κανδήλας).
 6. Έγκριση ή μη Εισηγητικής πρότασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου για αποζημίωση του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης για το έτος 2021.
 7. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2021 στην ΚΕΔΗΞ για τις ανάγκες των ΚΔΑΠ και της επιχείρησης.
 8. Έγκριση ενεργειών για δεντροφύτευση στον Αστακό (ΔΑΚ Αστακού) σε συνδιοργάνωση ΚΕΔΗΞ, ΚΔΑΠ και Συλλόγου Χοβολιοτών.
 9. Έγκριση ενεργειών για καθαρισμό Αρχαιολογικών χώρων στο Δήμο Ξηρομέρου
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης κατόπιν έγκρισης του προϋπολογισμού 2021 για αγορά αθλητικού υλικού για το πρόγραμμα Άθληση για Όλους.
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης κατόπιν έγκρισης του προϋπολογισμού 2021 για αγορά επίπλων, πινακίδας, αθλητικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών/τεχνολογικών ειδών για το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας.
 12. Έγκριση ενεργειών για δημιουργία φιλαρμονικής και έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης κατόπιν έγκρισης του προϋπολογισμού 2021 για αγορά μουσικών οργάνων.
 13. Έγκριση ενεργειών και δαπάνης και διάθεση πίστωσης κατόπιν έγκρισης του προϋπολογισμού 2021 για συντήρηση Γυμναστηρίου Τ.Κ. Παπαδάτου (ηλιακό θερμοσίφωνα, θέρμανση με air condition κ.α.).

 

Ο Πρόεδρος

 

Μάντζαρης Ελευθέριος

 

 

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ελευθέριος Μάντζαρης (Πρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Γκόλιας Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Λαϊνάς Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
 5. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
 6. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 7. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
 5. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)