κατεπείγουσα έκτακτη Συνεδρίαση δια περιφοράς λόγω κορωνοϊού με τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την 20η του μηνός Μαΐου του έτους 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση «Προμήθειας καθαριστικών Δομών ΚΔΑΠ»
19 Μαΐου, 2021
Συνεδρίαση δια ζώσης, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω κορωνοϊού την 27η του μηνός Μαΐου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:30 μμ (6η)
23 Μαΐου, 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αστακός, 20/05/2021
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                      Αριθ. Πρωτ. 132
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Τηλ. 2646041482           
email: koinofelisxiromerou2019@gmail.com
 
ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου
(ως πίνακα Αποδεκτών)
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

                                

Καλεί σε κατεπείγουσα έκτακτη Συνεδρίαση δια περιφοράς λόγω κορωνοϊού με τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την 20η του μηνός Μαΐου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 στο κάτωθι θέμα :

 

Θέμα: Πρόσληψη νηπιαγωγού για δύο μήνες στο ΚΔΑΠ Φυτειών προς     αντικατάσταση νομίμως απουσιάζουσας λόγω άδειας κύησης.

Ο λόγος του κατεπείγοντος συνίσταται στο ότι θα πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση για την πρόσληψη προκειμένου να συνεχιστεί χωρίς προβλήματα το Πρόγραμμα τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο

Ο Πρόεδρος

 

Μάντζαρης Ελευθέριος

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ελευθέριος Μάντζαρης (Πρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Γκόλιας Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Λαϊνάς Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
 5. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
 6. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 7. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
 5. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)