Προκήρυξη της ΣΟΧ 2/2021 για κάλυψη 1 θέσης ΥΕ (προσωπικό καθαριότητας) για το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας. Προθεσμία αιτήσεων Κυριακή 11/4/2021 και λήγει την Τρίτη 20/4/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση Υπηρεσίας με τίτλο: «Δημοσίευση Περίληψης Ανακοίνωσης για την πρόσληψη Προσωπικού 1 ατόμου ΥΕ προσωπικό καθαριότητας για το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας»
8 Απριλίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση Προμήθειας με τίτλο Υλικά φαρμακείου Δομών ΚΔΑΠ
15 Απριλίου, 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η αριθ. ΣΟΧ 2/2021 (ΑΔΑ ΨΠ6ΧΟΞ15-8ΟΓ) ανακοίνωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης, για πλήρωση 1 θέσεως ΥΕ (προσωπικό καθαριότητας) για το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το έτος 2020-2021.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και συγκεκριμένα από 11.4.2021 έως και 20.4.2021.
Επισυνάπτεται το έντυπο της ΣΟΧ2/2021, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλες τις λεπτομέρειες της προκήρυξης, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την συμπλήρωση των αιτήσεων.
Εκ της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ
Συνημμένα: