Προκήρυξη της ΣΟΧ 2/2021 για κάλυψη 1 θέσης ΥΕ (προσωπικό καθαριότητας) για το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας. Προθεσμία αιτήσεων Κυριακή 11/4/2021 και λήγει την Τρίτη 20/4/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση Υπηρεσίας με τίτλο: «Δημοσίευση Περίληψης Ανακοίνωσης για την πρόσληψη Προσωπικού 1 ατόμου ΥΕ προσωπικό καθαριότητας για το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας»
Απρίλιος 8, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση Προμήθειας με τίτλο Υλικά φαρμακείου Δομών ΚΔΑΠ
Απρίλιος 15, 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η αριθ. ΣΟΧ 2/2021 (ΑΔΑ ΨΠ6ΧΟΞ15-8ΟΓ) ανακοίνωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης, για πλήρωση 1 θέσεως ΥΕ (προσωπικό καθαριότητας) για το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το έτος 2020-2021.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και συγκεκριμένα από 11.4.2021 έως και 20.4.2021.
Επισυνάπτεται το έντυπο της ΣΟΧ2/2021, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλες τις λεπτομέρειες της προκήρυξης, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την συμπλήρωση των αιτήσεων.
Εκ της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ
Συνημμένα: