1η Τακτική Συνεδρίαση την 14η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης

Ολοκληρώθηκαν χθες Κυριακή 6.1.2019 οι πετυχημένες εορταστικές εκδηλώσεις κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου από την Κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Ξηρομέρου
7 Ιανουαρίου, 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ 2019 ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
9 Ιανουαρίου, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                            

Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση την  14η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα  17:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

 1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Ετήσιου Πρόγραμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου Οικονομικού έτους 2019
 2. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης διαφοράς εσόδων-εξόδων των δράσεων του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου έτους 2019
 3. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
 4. Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου
 5. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2019
 6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Ν. 4412/2016 έτους 2019
 7. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών προμηθειών-υπηρεσιών έτους 2019
 8. Ορισμός τριμελούς επιτροπής επιλογής έκτακτου προσωπικού και προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2019

 

Ο Πρόεδρος

 

Γεωργούλας Κωνσταντίνος

 

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ρετούλης Θωμάς (Δημοτικός σύμβουλος)
 2. Τσάρκος Βασίλειος (Δημοτικός σύμβουλος)
 3. Τζαχρήστας Παναγιώτης (Δημοτικός σύμβουλος)
 4. Ρηγάλος Χριστόδουλος (δημότης)
 5. Πούλιος Δημήτριος (δημότης)
 6. Στεργίου Δημήτριος (δημότης)

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κακούρης Ηλίας (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Λιβάνης Θεόδωρος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πετρονικολός Παναγιώτης (δημότης)