Έκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση δια περιφοράς (λόγω κορωνοϊού) την 8η του μηνός Μαϊου του έτους 2020 ημέρα  Παρασκευή και ώρα  18:00 (7η)

Χορήγηση βεβαίωσης πιστοποίησης καταλληλότητας υλοποίησης προγραμμάτων άθλησης για την Κοινωφελή Ξηρομερου
6 Μαΐου, 2020
Κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΔΑΠ Ξηρομερου έως 31.5.2020 λόγω covid-19
8 Μαΐου, 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αστακός, 8/5/2020

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ              Αριθ. Πρωτ. 99

Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Τηλ. 2646041482           

email: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

                                

Καλεί σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση δια περιφοράς (λόγω κορωνοϊού) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την 8η του μηνός Μαϊου του έτους 2020 ημέρα  Παρασκευή και ώρα  18:00 , σύμφωνα με το άρθρο 184 Ν. 4635/19, τις 1838/13-2-2020 & 18318/13-3-2020 εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών και το ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α΄/11.3.2020, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

 

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

                               Ο Πρόεδρος

 

                ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

 

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ελευθέριος Μάντζαρης (Πρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)
2. Γκόλιας Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
3. Λαϊνάς Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
4. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
5. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
6. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
7. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛH
1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
5. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)