ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 08-10-2021

Οι αγιασμοί στα ΚΔΑΠ Ξηρομέρου για την έναρξη της νέας χρονιάς!
19 Σεπτεμβρίου, 2021
Πρόσκληση για ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
11 Οκτωβρίου, 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αστακός, 08/10/2021
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                      Αριθ. Πρωτ. 276
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Τηλ. 2646041482      
e-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε έκτακτη Συνεδρίαση δια περιφοράς ( λόγω κορωνοϊού ) την 09η του Μήνα Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα Σάββατο  και ώρα 14:00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι  θέματα.

Το κατεπείγον συνίσταται στο ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα οι αποφάσεις αυτές για να επιταχυνθεί και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιχορήγησης από το Δήμο Ξηρομέρου.

 1. Έγκριση Τροποποίησης Ολοκληρωμένου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου Οικονομικού έτους 2021.
 2. Έγκριση  Τροποποίησης εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης διαφοράς εσόδων-εξόδων των δράσεων του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου έτους 2021.
 3. Ψήφιση και Έγκριση Αναμόρφωσης  προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου οικονομικού έτους 2021.
 4. Έγκριση  Τροποποίησης πίνακα στοχοθεσίας 2021 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου.

Ο Πρόεδρος

Μάντζαρης Ελευθέριος

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ελευθέριος  Μάντζαρης (Πρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μπαμούρης Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Λαϊνάς Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
 5. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
 6. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 7. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
 5. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)