ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 08-12-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Ενημερωτικά φυλλάδια/αφίσες/προσκλήσεις και ηχητική κάλυψη για κοινωνική εκδήλωση (έμφυλη βία)
5 Δεκεμβρίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Εξοπλισμό δομών ΚΔΑΠ-δώρα
12 Δεκεμβρίου, 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αστακός, 08/12/2021

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  Αριθ. Πρωτ. 342      

Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                      

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Τηλ. 2646041482      

e-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε έκτακτη Συνεδρίαση δια περιφοράς ( λόγω κορωνοϊού ) την 09η του Μήνα Δεκεμρίου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:30  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι  θέμα

 1. Ορισμός υπευθύνων Προστασίας Ανηλίκων στις Δομές των ΚΔΑΠ Ξηρομέρου.

Το κατεπείγον συνίσταται στο ότι πρέπει να οριστούν υπεύθυνοι Προστασίας Ανηλίκων στις Δομές των ΚΔΑΠ Ξηρομέρου και κοινοποιηθούν στην Περιφέρεια.

Ο Πρόεδρος

Μάντζαρης Ελευθέριος

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ελευθέριος  Μάντζαρης (Πρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Γκόλιας Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Μπαμπούρης Κωνασταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
 5. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
 6. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 7. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
 5. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)