ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2022 -16η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
16 Νοεμβρίου, 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 4 ΚΔΑΠ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
21 Νοεμβρίου, 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αστακός, 18/11/2022

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                     Αριθ. Πρωτ. 146
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Τηλ. 2646041482           

email: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση, δια περιφοράς, την 18η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα :

Έγκριση ενεργειών και δαπανών για την υποδοχή του νέου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαναρνίας.

Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός της υποδοχής του νέου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαναρνίας κ.κ. Δαμασκηνού το Σάββατο 19/11/2022 και απαιτείται άμεσα η λήψη απόφασης για την Έγκριση ενεργειών και δαπανών.

Ο Πρόεδρος

Μάντζαρης Ελευθέριος

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μπαμπούρης Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Γαλάνης Ιωάννης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
 5. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
 5. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)