Έκτακτη Συνεδρίαση την 27η του μηνός Αυγούστου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης (8η)

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων: Άλλη μια δέσμευση που γίνεται πραγματικότητα από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου
26 Αυγούστου, 2019
Η λειτουργία των ΚΔΑΠ Ξηρομέρου (Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας) για το έτος 2019-2020
29 Αυγούστου, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

                                

Καλεί σε Έκτακτη Συνεδρίαση την  27η  του μηνός Αυγούστου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

 1. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 43/2019 Απόφασης του ΔΣ της Κοινωφελούς Ξηρομέρου περί «Αποδοχή γνωμοδότησης σχετικά με καταγγελία εργαζομένης κατά της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου και του Προέδρου κ. Γεωργούλα Κων.νο (Νόμιμος εκπρόσωπος)-καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών» και λήψη νέας
 2. Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών της επιτροπής παραλαβής
 3. Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της επιτροπής παραλαβής

 

Ο Πρόεδρος

 

Γεωργούλας Κωνσταντίνος

 

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ρετούλης Θωμάς (Δημοτικός σύμβουλος)
 2. Τσάρκος Βασίλειος (Δημοτικός σύμβουλος)
 3. Τζαχρήστας Παναγιώτης (Δημοτικός σύμβουλος)
 4. Ρηγάλος Χριστόδουλος (δημότης)
 5. Πούλιος Δημήτριος (δημότης)
 6. Στεργίου Δημήτριος (δημότης)

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κακούρης Ηλίας (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Λιβάνης Θεόδωρος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πετρονικολός Παναγιώτης (δημότης)