ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2021 – 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Έπιπλα 4 δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου
1 Αυγούστου, 2021
Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων
6 Αυγούστου, 2021
http://www.gpeppas.gr/periodiko/n-foto/logo%5b1%5d.gif

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αστακός, 03/08/2021

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                     Αριθ. Πρωτ. 193
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Τηλ. 2646041482           

email: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Συνεδρίαση δια περιφοράς ( λόγω κορωνοϊού ) τηντου μηνός Αυγούστου του έτους 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 2:30 μμ στο κάτωθι θέμα :

1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

2. Αίτημα προς στον Δήμο Ξηρομέρου για χρηματοδότηση – επιχορήγηση οικ. έτους 2021

3. Παράταση – Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ των 4 ΚΔΑΠ Ξηρομέρου (ΑΣΤΑΚΟΥ-ΦΥΤΕΙΩΝ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ ) περιόδου 2021-2022 στο πλαίσιο της Δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής.

4. Ορισμός διευθυντών για τα ΚΔΑΠ Ξηρομέρου ( ΑΣΤΑΚΟΥ-ΦΥΤΕΙΩΝ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ ) περιόδου 2021-2022

5. Ορισμός υπευθύνων για θέματα που αφορούν τον Κορωνοιό και υπευθύνου επικοινωνίας για τα ΚΔΑΠ Ξηρομέρου ( ΑΣΤΑΚΟΥ-ΦΥΤΕΙΩΝ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ ) περιόδου 2020-2021

6. Εξουσιοδότηση Προέδρου για υποβολή όλων των εγγράφων στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ για τη Δράση Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής περιόδου 2021-2022.

7. Αποδοχή και συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ” Πρόγραμμα Προεργασίας για 600 ανέργους ηλικίας 18-30 ετών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας”

8. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών – αθλητικών εκδηλώσεων με Συλλόγους για το 2021. Έγκριση σχετικών αιτημάτων.

Ο Πρόεδρος

Μάντζαρης Ελευθέριος

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ελευθέριος  Μάντζαρης (Πρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Γκόλιας Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Λαϊνάς Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
 5. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
 6. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 7. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
 5. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)