ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2021 – 15ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες από ελεύθερους επαγγελματίες, Τεχνικός Ασφαλείας Προσωπικού»
16 Οκτωβρίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ
24 Οκτωβρίου, 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αστακός, 18/10/2021

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                 Αριθ. Πρωτ. 282

Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Τηλ. 2646041482           

email: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Συνεδρίαση δια ζώσης, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Γραφεία Κοινωφελούς Επιχείρησης) στις 22 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης (ελλείψει απαρτίας της δια ζώσης συνεδρίασης της 16ης -10-2021 λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων στην περιοχή)  :

 1. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΔΑΠ της ΚΕΔΗΞ.
 2. Έγκριση δαπανών για μεταφορά και  αδειοδότηση του Νέου Κδαπ Κανδήλας στο Γυμνάσιο Κανδήλας.
 3. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών.
 4. Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση εκδήλωσης για προσέλκυση εθελοντών (μυελού των οστών).

Ο Πρόεδρος

Μάντζαρης Ελευθέριος

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μάντζαρης Ελευθέριος  (Πρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μπαμπούρης Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Λαϊνάς Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
 5. Λιότου Δέσποινα (Δημότης)
 6. Ταπραντζη Παρθενία (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 7. Συγγούνης Γεώργιος (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
 5. Ρεπάνη-Ζούλα Ιωάννα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)