ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2021 – 15ο

Πρόσκληση για ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
11 Οκτωβρίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για Συντήρηση Πυροσβεστήρων ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (ΑΣΤΑΚΟΥ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ-ΦΥΤΕΙΩΝ)
15 Οκτωβρίου, 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αστακός, 12/10/2021

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ    Αριθ. Πρωτ. 280
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Τηλ. 2646041482           

email: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Συνεδρίαση δια ζώσης, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Γραφεία Κοινωφελούς Επιχείρησης ), τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω κορωνοϊού την 16η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 2:30 μμ στο κάτωθι θέμα :

 1. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΔΑΠ της ΚΕΔΗΞ.
 2. Έγκριση δαπανών για μεταφορά και  αδειοδότηση του Νέου Κδαπ Κανδήλας στο Γυμνάσιο Κανδήλας.
 3. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών.
 4. Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση εκδήλωσης για προσέλκυση εθελοντών (μυελού των οστών).

Ο Πρόεδρος

Μάντζαρης Ελευθέριος

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μάντζαρης Ελευθέριος  (Πρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μπαμπούρης Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Λαϊνάς Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
 5. Λιότου Δέσποινα (Δημότης)
 6. Ταπραντζη Παρθενία (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 7. Συγγούνης Γεώργιος (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
 5. Ρεπάνη-Ζούλα Ιωάννα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)