ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2021 – 18ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την Υπηρεσία «Εργασίες διαμόρφωσης αιθουσών για τη λειτουργία του νέου ΚΔΑΠ Κανδήλας»
18 Νοεμβρίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Υλικά φαρμακείου δομών ΚΔΑΠ
26 Νοεμβρίου, 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Αστακός, 21/11/2021

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                      Αριθ. Πρωτ. 332

Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Τηλ. 2646041482           

email: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Συνεδρίαση δια περιφοράς ( λόγω κορωνοϊού ), την 25η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:30 μμ στο κάτωθι θέμα :

 1. Αίτημα γνωμάτευσης από νομικό για αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών υπαλλήλου της επιχείρησης.
 2. Έγκριση ενεργειών και δαπανών για εκδήλωση της ΚΕΔΗΞ με θέμα τοπικές ενδυμασίες
 3. Έγκριση ενεργειών και δαπανών για αγορά εξοπλισμού στο Νηπιαγωγείο Κανδήλας.
 4. Έγκριση ενεργειών και δαπανών για αγορά εξοπλισμού στο Νηπιαγωγείο Μύτικα.
 5. Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση εκδήλωσης για προσέλκυση εθελοντών (μυελού των οστών) στην Τ.Κ. Κανδήλας.
 6. Έγκριση ενεργειών και δαπανών για δημιουργία καλλιτεχνικού εργαστηρίου στην Τ.Κ. Μύτικα.

Ο Πρόεδρος

Μάντζαρης Ελευθέριος

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μάντζαρης Ελευθέριος  (Πρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μπαμπούρης Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Λαϊνάς Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
 5. Λιότου Δέσποινα (Δημότης)
 6. Ταπραντζη Παρθενία (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 7. Συγγούνης Γεώργιος (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
 5. Ρεπάνη-Ζούλα Ιωάννα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)