ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2021 – 8ο

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στα ΚΔΑΠ Ξηρομέρου για το έτος 2021-2022
23 Ιουνίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «Εξοπλισμός επιμόρφωσης-τεχνολογικός δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου»
30 Ιουνίου, 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αστακός, 24/6/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 170
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Τηλ. 2646041482
e-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου
(ως πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Συνεδρίαση δια ζώσης, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω κορωνοϊού την 28η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:30 μμ στα κάτωθι θέματα :

1ο : Έγκριση Απολογισμού έτους 2020
2ο : Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2020

Ο Πρόεδρος
Μάντζαρης Ελευθέριος

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ελευθέριος Μάντζαρης (Πρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)
2. Γκόλιας Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
3. Λαϊνάς Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
4. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
5. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
6. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
7. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
5. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)