ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2022 – 6η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΔΑΠ
14 Ιουνίου, 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
15 Ιουνίου, 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αστακός, 14/06/2022

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                    Αριθ. Πρωτ. 61

Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ      

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                             

Τηλ. 2646041482           

email: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Συνεδρίαση, την18η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022 ημέρα Σάββατοκαι ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα :

  1. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης 2021.
  2. Έγκριση Απολογισμού έτους 2021.
  3. Έγκριση ενεργειών και δαπανών για χρηματοδοτική μίσθωση ( leasing ) λεωφορείου.
  4. Έγκριση ενεργειών και δαπανών για δημιουργία καλλιτεχνικού εργαστηρίου στον Αστακό κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου Γυναικών Αστακού.
  5. Έγκριση ενεργειών για αρωγή δημιουργίας Ναυτικού μουσείου κατόπιν αιτήματος του Συλλόγου Γυναικών Μύτικα.

Ο Πρόεδρος

Μάντζαρης Ελευθέριος

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Μπαμπούρης Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
  2. Μακρής Σωτήριοσ (Δημοτικός Σύμβουλος)
  3. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
  4. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
  5. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
  6. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
  2. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
  3. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
  4. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
  5. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)