ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2022 – 8η

Πρόσκληση εκτάκτου ΔΣ
4 Ιουλίου, 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΚΔΑΠ-ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
11 Ιουλίου, 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αστακός, 05/07/2022

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                    Αριθ. Πρωτ. 72

Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Τηλ. 2646041482           

email: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Συνεδρίαση, την 11η του μηνός Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέμα :

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022.
 2. Ανανέωση – παράταση των συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο της δράσης « Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
 3. Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας για δημιουργία φιλαρμονικής.
 4. Αίτηση συμμετοχής της Κοινωφελούς Επιχείρησης στην δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Ο Πρόεδρος

Μάντζαρης Ελευθέριος

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μπαμπούρης Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Γαλάνης Ιωάννης (Δημοτικό Σύμβουλο)
 3. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
 5. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
 5. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)