ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2023 -8η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΣΣ ΦΥΤΕΙΩΝ
4 Ιουνίου, 2023
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επισκευή αυτοκινήτου ΒΣΣ Αστακού
14 Ιουνίου, 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αστακός, 06/06/2023

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                     Αριθ. Πρωτ. 83
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Τηλ. 2646041482           

email: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Συνεδρίαση, την 10η του μηνός Ιουνίου του έτους 2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00, στον Αστακό στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα :

 1. Έγκριση Απολογισμού έτους 2022.
 2. Έγκριση Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης και Προσαρτήματος έτους 2022.
 3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023.
 4. Έγκριση συμμετοχής της Κοινωφελούς Επιχείρησης στην δράση «Προώθηση και Υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ, για την χρονική περίοδο 2023-2024».
 5. Έγκριση Τροποποίησης Συμβάσεων των απασχολουμένων στο ΚΔΑΠ Κανδύλας
 6. Έγκριση αίτησης στον ΔΥΠΑ για ένταξη σε επιδοτούμενο πρόγραμμα για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία.
 7. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής προτάσεων στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (ΕΑγΟ) περιόδου 2023-2024.
 8. Ορισμός υπευθύνου για την ένταξη και υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) και Εκδηλώσεων Αθλησης για Όλους (ΕΑγΟ) περιόδου 2023-2024 καθώς και υπευθύνου επικοινωνίας του Φορέα μας.
 9. Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) και Εκδηλώσεων Αθλησης για Όλους (ΕΑγΟ) περιόδου 2023-2024.
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για κοινωφελή σκοπό ( παροχή – βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες ).
 11. Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών της επιτροπής παραλαβή.
 12. Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της επιτροπής παραλαβής.
 13. Έγκριση ενεργειών και δαπανών για την ηλεκτρολογική αποκατάσταση του εκκλησιαστικού ακινήτου στη θέση Άγιος Ανδρέας που έχει παραχωρηθεί στην  Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου για να φιλοξενηθεί η Φιλαρμονική.

                                                              Ο Πρόεδρος

Μάντζαρης Ελευθέριος

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μπαμπούρης Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Γαλάνης Ιωάννης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
 5. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)