Πρόσκληση Εκτάκτου ΔΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΔΑΠ
17 Μαΐου, 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
19 Μαΐου, 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 18/05/2019

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                          Αριθ. Πρωτ. 35

Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Τηλ. 2646041482           

email: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Έκτακτη Συνεδρίαση, δια περιφοράς, την 19η του μηνός Μαΐου του έτους 2022 ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 14:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα :

 1. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ

Ο Πρόεδρος

Μάντζαρης Ελευθέριος

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μπαμπούρης Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Τζαχρήστας Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
 5. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
 5. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)