Πρόσκληση σε (5η) Τακτική Συνεδρίαση την 12η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης

Ανακοίνωση-ενημέρωση για τις εγγραφές στα ΚΔΑΠ Δήμου Ξηρομέρου (Αστακού-Κανδήλας-Φυτειών) για το έτος 2019-2020
8 Ιουνίου, 2019
Αναλυτικά τα δικαιολογητικά για τις εγγραφές των ΚΔΑΠ Δήμου Ξηρομέρου: Προθεσμία έως 28 Ιουνίου
12 Ιουνίου, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

                                

Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση την  12η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

 1. Έγκριση αποδοχής εγκριθέντος ποσού χρηματοδότησης –επιχορήγησης από το Δήμο Ξηρομέρου ύψους 35.000,00 ευρώ
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 (2η )
 3. Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών της επιτροπής παραλαβής
 4. Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της επιτροπής παραλαβής
 5. Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με πολιτιστικούς συλλόγους ετεροδημοτών στα χωριά του Ξηρομέρου το Καλοκαίρι 2019
 6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υλικού για το Λαογραφικό Μουσείο Παλαιομάνινας
 7. Έγκριση ενεργειών για συμμετοχή στη δράση Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΚΔΑΠ για το έτος 2019-2020
 8. Ψήφιση και έγκριση Ισολογισμού και Κατάστασης Αποτελεσμάτων έτους 2018
 9. Έγκριση απολογισμού 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου

Ο Πρόεδρος

 

Γεωργούλας Κωνσταντίνος

 

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ρετούλης Θωμάς (Δημοτικός σύμβουλος)
 2. Τσάρκος Βασίλειος (Δημοτικός σύμβουλος)
 3. Τζαχρήστας Παναγιώτης (Δημοτικός σύμβουλος)
 4. Ρηγάλος Χριστόδουλος (δημότης)
 5. Πούλιος Δημήτριος (δημότης)
 6. Στεργίου Δημήτριος (δημότης)

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κακούρης Ηλίας (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Λιβάνης Θεόδωρος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πετρονικολός Παναγιώτης (δημότης)