ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Συνεδρίαση δια περιφοράς ( λόγω κορωνοϊού ) την 21η του μηνός Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 (8η)

Κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΔΑΠ Ξηρομερου έως 31.5.2020 λόγω covid-19
8 Μαΐου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ.  ΠΑΠΠΑΔΑΤΟΥ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ  
20 Μαΐου, 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αστακός, 18/05/2020

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                   Αριθ. Πρωτ. 105

Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Τηλ. 2646041482           

email: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

                                

Καλεί σε Συνεδρίαση δια περιφοράς ( λόγω κορωνοϊού ) την 21η του μηνός Μαΐου του έτους 2020 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με το άρθρο 184 Ν. 4635/19, τις 1838/13-2-2020 & 18318/13-3-2020 εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών και το ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α΄/11.3.2020,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

 

  1. Αποδοχή χορήγησης βεβαίωσης καταλληλότητας του φορέα μας για υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για όλους (ΠΑγΟ) και Εκδηλώσεων άθλησης για όλους (ΕΑγΟ)
  2. Ορισμός υπευθύνου για την ένταξη και υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για όλους (ΠΑγΟ) και Εκδηλώσεων Άθλησης για όλους (ΕΑγΟ) περιόδου 2020-2021 καθώς και υπευθύνου επικοινωνίας του φορέα μας
  3. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής προτάσεων στα προγράμματα άθλησης για όλους (ΠαγΟ ) και εκδηλώσεων για όλους (ΕΑγΟ ) περιόδου 2020-2021
  4. Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής ( Π.Φ.Α. ) στα προγράμματα άθλησης για όλους (ΠΑγΟ ) και εκδηλώσεων για όλους (ΕΑγΟ )

Ο Πρόεδρος

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ελευθέριος Μάντζαρης (Πρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)
2. Γκόλιας Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
3. Λαϊνάς Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
4. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
5. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
6. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
7. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛH
1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
5. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)