Τακτική Συνεδρίαση την 19η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων

Με πολύ κόσμο και όμορφο περιβάλλον τελέστηκε φέτος ο Αγιασμός στο Κ.Δ.Α.Π. Φυτειών
15 Οκτωβρίου, 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 2/2018
19 Οκτωβρίου, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση την  19η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα  20:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

 1. Έγκριση Τροποποίησης Ολοκληρωμένου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δήμου Ξηρομέρου Οικονομικού έτους 2018
 2. Έγκριση Τροποποίησης εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης διαφοράς εσόδων-εξόδων των δράσεων του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου έτους 2018
 3. Έγκριση Τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

 

Ο Πρόεδρος

Γεωργούλας Κωνσταντίνος

 

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ρετούλης Θωμάς (Δημοτικός σύμβουλος)
 2. Τσάρκος Βασίλειος (Δημοτικός σύμβουλος)
 3. Τζαχρήστας Παναγιώτης (Δημοτικός σύμβουλος)
 4. Ρηγάλος Χριστόδουλος (δημότης)
 5. Πούλιος Δημήτριος (δημότης)
 6. Στεργίου Δημήτριος (δημότης)

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κακούρης Ηλίας (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Λιβάνης Θεόδωρος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πετρονικολός Παναγιώτης (δημότης)