ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΔΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΛIΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΤΟ ΜΥΤΙΚΑ
1 Μαρτίου, 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΔΑΠ
7 Μαρτίου, 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αστακός, 7/3/2023

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. πρωτ. 11

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: Μάντζαρης Ελευθέριος

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ   «Γραφική ύλη ΚΔΑΠ»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειμένου να προβεί στην Προμήθεια με τίτλο: «Γραφική ύλη ΚΔΑΠ µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
  4. Η δαπάνη των  1.000,00 € θα βαρύνει τον ΚΑ 6612.02 του προϋπ. οικ. έτους 2023

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο ή στο e-mail koinofelisxiromerou2019@gmail.com με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και 14/3/2023 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια µε Τίτλο  «Γραφική ύλη ΚΔΑΠ» η οποία έχει ως εξής:

ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΑ
1Μελάνι εκτυπωτή μάρκας HP με κωδικό CF217A1 τεμάχιο
2Χαρτοταινίες2 τεμάχια
3Ταινίες Διαφανείς2 τεμάχια
4Ταινίες διπλής όψεως1 τεμάχιο
5Μολύβια HB ή 2Β Faber-castell15 τεμάχια
6Σβήστρες Faber-castell5 τεμάχια
7Ξύστρες με δοχείο για ξύσματα Fabercastell5 τεμάχια
8Blanco σε στυλό2 τεμάχια
9Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι μαύρο,μπλε2 τεμάχια
10Χαρτί λευκό Α41 κιβώτιο
11Ράβδοι Σιλικόνης20 τεμάχια

ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΑ
1Blanco σε στυλό2 τεμάχια
2Μαρκαδόροι ανεξίτηλοι μαύρο,μπλε με λεπτή και χοντρή μύτη4 τεμάχια
3Χαρτί λευκό Α43 κιβώτια 5αδα
4Μελάνι για εκτυπωτή SAMSUNG XPRESS M20702 τεμάχια
5Σιδεράκια συρραπτικού 24/64 πακέτα

ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

Α/ΑΠεριγραφήΕίδοςΠοσότητα
1Μαρκαδόροι Carioca Jumboτεμάχια10
2Μαρκαδόρος Μαύροςτεμάχια20
3Μαρκαδόρος Κόκκινοςτεμάχια20
4Φωτοτυπικό χαρτί Α4 (500)τεμάχια5
5Γόμεςτεμάχια4

ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1Α4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣΠΑΚΕΤΟ1
2Α4 ΧΑΡΤΙ 80g  ΛΕΥΚΟΚΙΒΩΤΙΟ5
3Α4 ΧΑΡΤΙ 80g ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΕΝΤΟΝΟΠΑΚΕΤΟ2
4Α4 ΧΑΡΤΙ 80g ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΠΑΣΤΕΛΠΑΚΕΤΟ2
5Α4 ΧΑΡΤΟΝΙ 160g ΛΕΥΚΟΠΑΚΕΤΟ4
6Α4 ΧΑΡΤΟΝΙ 160g ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΕΝΤΟΝΟΠΑΚΕΤΟ2
7Α4 ΧΑΡΤΟΝΙ 160g ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΠΑΣΤΕΛΠΑΚΕΤΟ2
8ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΣΗΜΙΤΕΜΑΧΙΟ1
9ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΜΑΥΡΟΤΕΜΑΧΙΟ3
10ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΧΡΥΣΟΤΕΜΑΧΙΟ2
11ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 64 2000ΠΑΚΕΤΟ10
12ΓΟΜΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΕΔΙΑ (ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ)ΤΕΜΑΧΙΟ20
13ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΤΕΜΑΧΙΟ1
14ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Α4ΠΑΚΕΤΟ2
15ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΤΑΙΝΙΑΤΕΜΑΧΙΟ10
16ΚΟΠΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕ ΛΑΒΗ GRIPΤΕΜΑΧΙΟ1
17ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΚΟΠΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟΠΑΚΕΤΟ1
18ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑΠΑΚΕΤΟ1
19ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑΤΕΜΑΧΙΟ3
20ΜΕΛΑΝΙ  ΓΙΑ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟ ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΑ ΚΟΚΚΙΝΟΤΕΜΑΧΙΟ2
21ΜΕΛΑΝΙ  ΓΙΑ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟ ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΑ ΜΑΥΡΟΤΕΜΑΧΙΟ2
22ΜΕΛΑΝΙ  ΓΙΑ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟ ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΑ ΜΠΛΕΤΕΜΑΧΙΟ2
23ΜΕΛΑΝΙ  ΓΙΑ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟ ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΑ ΠΡΑΣΙΝΟΤΕΜΑΧΙΟ2
24ΜΟΛΥΒΙΑ FABERCASTELL ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ)ΤΕΜΑΧΙΟ50
25ΞΥΣΤΡΑΤΕΜΑΧΙΟ10
26ΣΕΛΟΤΕΙΠΤΕΜΑΧΙΟ5
27ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο 2ΠΑΚΕΤΟ1
28ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ Νο 3ΠΑΚΕΤΟ1
29ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΤΕΜΑΧΙΟ2
30ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗΤΕΜΑΧΙΟ2
31ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΡΑΦΤΤΕΜΑΧΙΟ2
32ΧΑΡΑΚΑΣ 60 CMΤΕΜΑΧΙΟ1
33ΧΑΡΑΚΕΣ 30 CMΤΕΜΑΧΙΟ20
34ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ (9 Χ 9) ΛΕΥΚΑΠΑΚΕΤΟ1
35ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ (9 Χ 9) ΠΟΛΥΧΡΩΜΑΠΑΚΕΤΟ1
36ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑΤΕΜΑΧΙΟ2
Α/Α/ΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ EPSON L3156 (EPSON 103-BLACK)ΤΕΜΑΧΙΟ3
2ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ EPSON L3156 (EPSON 103-CYAN)ΤΕΜΑΧΙΟ3
3ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ EPSON L3156 (EPSON 103-MAGENTA)ΤΕΜΑΧΙΟ3
4ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ EPSON L3156 (EPSON 103-YELLOW)ΤΕΜΑΧΙΟ3

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2023. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα ΚΔΑΠ.

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2023.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482, 6986605117

Ο Πρόεδρος

της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

Μάντζαρης Ελευθέριος

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ …………….., όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/ΑΠεριγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότητεςΤιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
      
      
      
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
  • Αποδέχομαι την δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων

Αστακός,………/………../2023

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)