ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΔΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ
29 Μαΐου, 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΔΑΠ
30 Μαΐου, 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αστακός, 30/5/2022

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. πρωτ. 33

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: Μάντζαρης Ελευθέριος

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ   «Καθαριστικά για τα ΚΔΑΠ»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειμένου να προβεί στην Προμήθεια με τίτλο: «Καθαριστικά για τα ΚΔΑΠ» µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
  4. Η δαπάνη των  1.800,00 € θα βαρύνει τον ΚΑ 6634.02 του προϋπ. οικ. έτους 2022

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο ή στο e-mail koinofelisxiromerou2019@gmail.com με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και 3/6/2022 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια µε Τίτλο  «Καθαριστικά για τα ΚΔΑΠ» η οποία έχει ως εξής:

ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1CIF ΚΡΕΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝΤΕΜΑΧΙΟ1
2DETTOL ALL IN ONE ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΣΠΡΕΙ 400 MLΤΕΜΑΧΙΟ5
3DETTOL ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝΤΕΜΑΧΙΟ5
4DETTOL ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΕΜΑΧΙΟ15
5DETTOL ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑΤΕΜΑΧΙΟ50
6WETTEXΤΕΜΑΧΙΟ10
7ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΑIR WICK ΣΠΡΕΙΤΕΜΑΧΙΟ4
8ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣΤΕΜΑΧΙΟ100
9ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑΠΑΚΕΤΟ10
10ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙΤΕΜΑΧΙΟ1
11ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ – ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΕΤ ΜΕ ΚΟΥΒΑΤΕΜΑΧΙΟ1
12ΠΑΤΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑΤΕΜΑΧΙΟ3
13ΠΑΤΑΚΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑΤΕΜΑΧΙΟ3
14ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΟ ΥΓΡΟ DUCK ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣΤΕΜΑΧΙΟ5
15ΠΙΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣΠΑΚΕΤΟ10
16ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣΠΑΚΕΤΟ10
17ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟ 100 ltΠΑΚΕΤΟ30
18ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙ  ΜΠΑΝΙΟΥΠΑΚΕΤΟ50
19ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙΤΕΜΑΧΙΟ1
20ΣΚΟΥΠΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙΤΕΜΑΧΙΟ1
21ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΟΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΛΙΑΤΕΜΑΧΙΟ2
22ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥΤΕΜΑΧΙΟ5
23ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙΤΕΜΑΧΙΟ1
24ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΤΕΜΑΧΙΟ30
25ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣΠΑΚΕΤΟ2
26ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΗ 2 LTΤΕΜΑΧΙΟ10
27ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX ΥΓΡΗ 2LTΤΕΜΑΧΙΟ10

ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1Σφουγγαρίστρα  για επαγγελματικό κάδο1 τεμάχιο
2Dettol απολυμαντικό σπρέι για επιφάνειες surface cleanser5 τεμάχια
3Dettol απολυμαντικό σπρέι All in one2 τεμάχια
4Υγρό καθαρισμού για πάτωμα, μάρκα AZAX, άρωμα μόνο λεβάντα και λεμόνι10 τεμάχια
5DETOL κρεμοσάπουνο30  τεμάχια
6Σακούλες σκουπιδιών 52x75cm15  τεμάχια
7Σακούλες σκουπιδιών για καλαθάκι μπάνιου15  τεμάχια
8Χλωρίνη παχύρευστη Klinex 2litre, με άρωμα λεμόνι10 τεμάχια
9Χλωρίνη ρευστή klinex10  τεμάχια
10  Φιάλη υγραερίου el greco2 τεμάχια  
11  Κουβάς για απλή σφουγγαρίστρα1 τεμάχιο
12Χαρτιά υγείας γίγας συσκευασία5 τεμάχια
13Ρολό κουζίνας40 τεμάχια
14Μωρομάντηλα με καπάκι πλαστικό20 τεμάχια
15Λάστιχο ποτίσματος 20m1 τεμάχιο
16Χαρτοπετσέτες λευκές5 πακέτα
17Πιάτα μεγάλα και μικρά πλαστικά μιας χρήσεως100 τεμάχια
18Πιγκάλ2 τεμάχια
19Klinex σπρέι πολλαπλών χρήσεων με χλώριο5 τεμάχια
20AZAX για τζάμια5 τεμάχια

ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΜΟΝΑΔΑΤΕΜΑΧΙΑ
1ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2ΚΙΛΩΝ ENDLESS Η ARIANAΤΕΜΑΧΙΑ20
2ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40 ΡΟΛΑΤΕΜΑΧΙΑ5
3ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΠΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΤΕΜΑΧΙΟ1
4ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΛΟΙΤΕΜΑΧΙΑ2
5ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΜΕ ΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙΤΕΜΑΧΙΑ2
6ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙΤΕΜΑΧΙΑ2
7ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗΤΕΜΑΧΙΑ2
8ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 20 ΜΤΕΜΑΧΙΟ1
9ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΚΛΙΝΕΞ 2 ΛΤΕΜΑΧΙΑ20
10ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΠΡΕΙ ΚΛΙΝΕΞ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ 750 ML ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΟΤΕΜΑΧΙΑ20
11ΑΖΑΧ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ 1LTΤΕΜΑΧΙΑ20
12ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑΠΑΚΕΤΑ5
13ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΝΤΕΜΑΧΙΑ5
14ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΑΚΕΤΑ5
15AVA ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 425 MLΤΕΜΑΧΙΑ2
16ΣΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣΤΕΜΑΧΙΑ5
17ΣΑΚΟΥΛΕΣ SANITAS XLΠΑΚΕΤΑ50
18ΣΑΚΟΥΛΕΣ SANITAS ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑΠΑΚΕΤΑ50
19ΣΑΚΟΥΛΕΣ SANITAS ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙΑΠΑΚΕΤΑ50
20ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΤΕΜΑΧΙΑ1
21ΜΕΜΒΡΑΝΗΤΕΜΑΧΙΟ1
22ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙΤΕΜΑΧΙΑ1
23ΑΖΑΧ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ 1 LTΤΕΜΑΧΙΑ5
24SWAZΤΕΜΑΧΙΑ5
25ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΙΛΟΥ ΜΑΥΡΕΣ ΣΚΛΗΡΕΣΚΙΛΑ2
26DETTOL ALL IN ONE ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟOrchard Blossom 400ml  ΤΕΜΑΧΙΑ10
27ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ ΧΕΙΡΟΣΤΕΜΑΧΙΑ5
28ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ GLADE ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΤΕΜΑΧΙΑ2
29DETTOL ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ SURFACE CLEANSER 500 MLΤΕΜΑΧΙΑ10
30ΒΑΜΒΑΚΙΠΑΚΕΤΑ1
31DUCK ΠΑΠΙΤΕΜΑΧΙΑ2
32ΡΟΛΟ WETTEX 14MTEMAXIA2
33WETTEX ΣΦΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑΠΑΚΕΤΑ4
34DETTOL ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟΤΕΜΑΧΙΑ20
35ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΣΠΡΕΥ ΓΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ, ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΜΥΡΜΗΓΚΙΑΤΕΜΑΧΙΑ3
36ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΟΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΛΙΑΤΕΜΑΧΙΑ1
37ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑΤΕΜΑΧΙΑ3
38ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙΤΕΜΑΧΙΑ3
38ΠΙΓΚΑΛ ΜΠΑΝΙΟΥΤΕΜΑΧΙΑ3
39ΚΟΥΒΑΣ ΝΕΡΟΥΤΕΜΑΧΙΑ2
40CIF ΚΡΕΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΤΕΜΑΧΙΑ2
41ΦΥΑΛΗ ΓΙΑ ΓΚΑΖΑΚΙ ELGRECOΤΕΜΑΧΙΑ2
42ROLCLASSICΤΕΜΑΧΙΟ1
43ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑΤΕΜΑΧΙΑ5
44ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙΠΑΚΕΤΑ2
45ΝΕΡΟ ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙΑ 24ΑΔΑΠΑΚΕΤΑ20

ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΑ
1Σακούλες απορριμάτων 10 lt-100 τμχτεμάχια5
2Σακούλες απορριμάτων 45 lt- 10 τμχτεμάχια50
3Σακούλες απορριμάτων μαύρες 100 lt-5 τμχτεμάχια50
4Dettol καθαριστικό επιφανειών γενικής χρήσης απολυμαντικό σε spray 500 mlτεμάχια20
5Azaxτεμάχια10
6Χλωρίνητεμάχια20
7Κρεμοσάπουνο Dettolτεμάχια40
8Γάντια μιας χρήσης Glovtex latex πουδραρισμένα 100 τμχ Largeτεμάχια5
9Χαρτί κουζίναςτεμάχια30
10Σφουγγάριατεμάχια10
11Wettex σπογγοπετσέτατεμάχια10
12 Κουταλάκια πλαστικάτεμάχια100
13Ξυλάκια για σουβλάκια Izi (200 τμχ)τεμάχια1

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2022. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Κοινωφελής.

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2022.

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482, 6986605117

Ο Πρόεδρος

της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

Μάντζαρης Ελευθέριος

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ …………….., όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/ΑΠεριγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότητεςΤιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
      
      
      
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
  • Αποδέχομαι την δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων

Αστακός,………/………../2022

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)