Πρόσκληση 13ου Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Ανανέωση ιστοσελίδας Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου
8 Σεπτεμβρίου, 2021
Webinar με θέμα: «Ψυχική ανθεκτικότητα & COVID»
19 Σεπτεμβρίου, 2021

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αστακός 13/09/2021

ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ πρωτ. 256

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΤΗΛ 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Συνεδρίαση δια ζώσης, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Γραφεία Κοινωφελούς Επιχείρησης ), τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω κορωνοϊού την 17η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 2:30 μμ στο κάτωθι θέμα :

1.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021

2.    Αποδοχή παιδιών με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στα ΚΔΑΠ Αστακού -Κανδήλας – Φυτειών-Παλαιομάνινας εκτός ΕΣΠΑ για το έτος 2021-2022

3.    Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών της επιτροπής παραλαβής Απρίλιος -Αύγουστος 2021

4.    Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της επιτροπής παραλαβής Απρίλιος -Αύγουστος 2021

5.    Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής αναλώσιμου υλικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου

6. Έγκριση συμμετοχής της ΚΕΔΗΞ σε νέο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών

7.    Έγκριση συμμετοχής της ΚΕΔΗΞ σε νέο Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ)

8.  Έγκριση ενεργειών για διαμόρφωση των αύλειων χώρων των ΚΔΑΠ Αστακού και Φυτειών

9.     Τροποποίηση όρων σύμβασης υπαλλήλου ΚΔΑΠ

Ο Πρόεδρος

Μάντζαρης Ελευθέριος

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ελευθέριος  Μάντζαρης (Πρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Γκόλιας Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Λαϊνάς Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
 5. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
 6. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 7. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
 5. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)