Πρόσκληση 4ου ΔΣ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση Προμήθειας με τίτλο Γραφική Ύλη για τα ΚΔΑΠ Ξηρομέρου (χαρτοσακούλες-φωτοτυπίες)
3 Απριλίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση Υπηρεσίας με τίτλο: Απολύμανση γραφείων Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου-ΚΔΑΠ
8 Απριλίου, 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αστακός, 07/04/2021
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                      Αριθ. Πρωτ. 101
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Τηλ. 2646041482           
email: koinofelisxiromerou2019@gmail.com
 

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

                                

Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση δια περιφοράς λόγω κορωνοϊού με τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την 11η του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 14:00 σύμφωνα με το άρθρο 184 Ν. 4635/19 και την 18318/13.3.2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα :

 1. Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων προμηθειών της επιτροπής παραλαβής έτους 2021
 2. Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων υπηρεσιών της επιτροπής παραλαβής έτους 2021
 3. Έγκριση ή μη πρότασης και αντίστοιχης δαπάνης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου για «Εναρμόνιση στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» ( GDPR)
 4. Κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής2022-2025
 5. Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής προτάσεων στα προγράμματα άθλησης για όλους (ΠαγΟ ) και εκδηλώσεων για όλους (ΕΑγΟ ) περιόδου 2021-2022
 6. Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής ( Π.Φ.Α. ) στα προγράμματα άθλησης για όλους (ΠΑγΟ ) και εκδηλώσεων για όλους (ΕΑγΟ ) περιόδου 2021 – 2022
 1. Ορισμός υπευθύνου για την ένταξη και υλοποίηση προγραμμάτων Άθλησης για όλους (ΠΑγΟ) και Εκδηλώσεων Άθλησης για όλους (ΕΑγΟ) περιόδου 2021-2022 καθώς και υπευθύνου επικοινωνίας του φορέα μας
 2. Έγκριση ενεργειών για συνδιοργάνωση περιβαλλοντικής δράσης με το Αρχιπέλαγος.

 

Ο Πρόεδρος

 

Μάντζαρης Ελευθέριος

 

 

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ελευθέριος Μάντζαρης (Πρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Γκόλιας Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Λαϊνάς Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
 5. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
 6. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 7. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
 5. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)