ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2021 – 17ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
8 Νοεμβρίου, 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την Υπηρεσία «Εργασίες διαμόρφωσης αιθουσών για τη λειτουργία του νέου ΚΔΑΠ Κανδήλας»
18 Νοεμβρίου, 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αστακός, 09/11/2021

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                   Αριθ. Πρωτ. 318

Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Τηλ. 2646041482           

email: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Συνεδρίαση δια ζώσης, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Γραφεία Κοινωφελούς Επιχείρησης ), τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω κορωνοϊού την 14η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 2:30 μμ στο κάτωθι θέμα :

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2021
 2. Έγκριση μελέτης καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών προσώπων για δύο (2) έτη
 3. Έγκριση δαπανών για την ημέρα της έμφυλης βίας 27/11/2021
 4. Ορισμός υπευθύνου covid-19 για τους υπαλλήλους του Βοήθεια στο Σπίτι
 5. Ορισμός υπευθύνου covid-19 για τους υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί από επιχορηγούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ
 6. Έγκριση ενεργειών και δαπανών για τοποθέτηση χλοοτάπητα στο προαύλιο χώρο του ΚΔΑΠ Αστακού και του ΚΔΑΠ Φυτειών

Ο Πρόεδρος

Μάντζαρης Ελευθέριος

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μάντζαρης Ελευθέριος  (Πρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μπαμπούρης Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Λαϊνάς Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
 5. Λιότου Δέσποινα (Δημότης)
 6. Ταπραντζη Παρθενία (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 7. Συγγούνης Γεώργιος (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
 5. Ρεπάνη-Ζούλα Ιωάννα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)