ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2022 -13η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
16 Σεπτεμβρίου, 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΗΞ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ
7 Οκτωβρίου, 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αστακός, 29/09/2022

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                     Αριθ. Πρωτ. 121
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Τηλ. 2646041482           

email: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Συνεδρίαση, την 4η του μηνός Οκτώβριο του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στον Αστακό στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα :

 1. Έγκριση συμμετοχής της ΚΕΔΗΞ σε νέο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών στις Λιγότερες Αναπτυγμένες Περιφέρεις ( ΛΑΠ ) της χώρας ( Δ κύκλος )
 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
 3. Αντικατάσταση εκπροσώπου στην Τράπεζα
 4. Έγκριση ενεργειών και δαπανών για συμμετοχή σε σεμινάριο Πρώτων βοηθειών σε συνεργασία με τονΕΔΔΥΠΠΥ.
 5. Έγκριση ενεργειών και δαπανών για την βράβευση του παραμυθιού των ΚΔΑΠ από ΕΔΔΥΠΠΥ και ΚΕΔΕ.

                                                              Ο Πρόεδρος

Μάντζαρης Ελευθέριος

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μπαμπούρης Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Γαλάνης Ιωάννης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
 5. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
 5. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)