ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2022 – 4η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ-ΝΤΟΥΛΑΠΑ
22 Απριλίου, 2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
17 Μαΐου, 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Αστακός, 26/04/2022

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                    Αριθ. Πρωτ. 28
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Τηλ. 2646041482           

email: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Συνεδρίαση την 30η του μηνός Απριλίουτου έτους 2022 ημέρα Σάββατοκαι ώρα 13:30, στον Αστακό στο γραφείο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα :

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2022
 2. Έγκριση διαδικασίας για ανάθεση προμήθειας καυσίμων
 3. Αιτήματα Δημοτικών σχολείων και συλλόγων προς έγκριση
 4. Πρόσληψη ψυχολόγου για δύο μήνες
 5. Διανομή τροφίμων σε ευπαθή κοινωνικές ομάδες ωφελούμενων του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι
 6. Έγκριση ενεργειών και δαπανών για εκτύπωση βιβλίου – παραμυθιού για τα ΚΔΑΠ Ξηρομέρου

Ο Πρόεδρος

Μάντζαρης Ελευθέριος

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μπαμπούρης Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
 5. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
 4. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 5. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)