ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2023 11-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΤΩΝ 4 ΚΔΑΠ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
5 Ιουλίου, 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ/ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
27 Ιουλίου, 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αστακός, 21/07/2023

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                     Αριθ. Πρωτ.   101
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Τηλ. 2646041482           

email: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Συνεδρίαση, την 27η του μηνός Ιουλίου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:30, στον Αστακό στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα :

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
 2. Ανανέωση Συμβάσεων προσωπικού ΚΔΑΠ.
 3. Ορισμός Διευθυντών στα ΚΔΑΠ περιόδου 2023-2024.
 4. Έγκριση ενεργειών και δαπανών για τη συνδιοργάνωση παρουσίασης βιβλίου
 5. Έγκριση για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με Συλλόγους και σχετικών αιτημάτων.

                                                              Ο Πρόεδρος

Μάντζαρης Ελευθέριος

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μπαμπούρης Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Γαλάνης Ιωάννης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
 5. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
 5. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)