ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2023 -14η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 2023-13
9 Οκτωβρίου, 2023
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
4 Νοεμβρίου, 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αστακός, 26/10/2023

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                     Αριθ. Πρωτ. 133
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Τηλ. 2646041482           

email: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

                                                                                       ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση, δια περιφοράς, σήμερα την 26η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

 1. Τροποποίηση και έγκριση Ολοκληρωμένου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης οικονομικού έτους 2023.
 2. Τροποποίηση και έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης τεκμηρίωσης διαφοράς εσόδων-εξόδων των δράσεων του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου έτους 2023.
 3. Τροποποίηση και έγκριση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου οικονομικού έτους 2023.
 4. Τροποποίηση και έγκριση πίνακα στοχοθεσίας 2023 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου.

Το κατεπείγον συνίσταται στο ότι πρέπει να γίνει άμεσα αποδεκτή η επιχορήγηση για την άμεση καταβολή καθυστερούμενης μισθοδοσίας των συμβασιούχων των ΚΔΑΠ.

Ο Πρόεδρος

                                                 Μάντζαρης Ελευθέριος

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Μπαμπούρης Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Γαλάνης Ιωάννης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
 5. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)

6.   Καϋμενάκης Κωνσταντίνος (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
 5. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)