Πρόσκληση για Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου

Πρόσκληση για Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου
25 Αυγούστου, 2021
Πρόσκληση για Εξοπλισμός επιμόρφωσης-παιχνίδια δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου
25 Αυγούστου, 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                   Αστακός, 24/8/2021

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                               Πρωτ. 49

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ

Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Προκειμένου να αναθέσει την υπηρεσίας με τίτλο Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου και έχοντας υπόψη:

  1.  Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021  εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης  2.500,00 € (με Φ.Π.Α.) στον ΚΑ 6699.03
  2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Σας προσκαλεί

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ koinofelisxiromerou2019@gmail.com έως και την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. και σε φυσικό αρχείο στα γραφεία της επιχείρησηςγια Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προμήθεια  με τίτλο: Είδη χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας δομών ΚΔΑΠ Ξηρομέρου όπως αναλυτικά αναγράφονται ως ακολούθως ανά ΚΔΑΠ και για τις ποσότητες που αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες. Η παράδοση θα γίνει ανά ΚΔΑΠ συνολικά και η παραλαβή από τις αρμόδιες επιτροπές.

ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1ΑΤΛΑΚΟΛΤΕΜΑΧΙΟ1
2ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣΠΑΚΕΤΟ3
3ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣΠΑΚΕΤΟ3
4ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣΠΑΚΕΤΟ3
5ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣΠΑΚΕΤΟ3
6ΚΟΛΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 11,2 mmΤΕΜΑΧΙΟ50
7ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ 3 ΜΜ ΓΚΡΙΤΕΜΑΧΙΟ1
8ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ 3 ΜΜ ΛΑΔΙΤΕΜΑΧΙΟ1
9ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ 3 ΜΜ ΛΕΥΚΟΤΕΜΑΧΙΟ1
10ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ 3 ΜΜ ΜΠΟΡΝΤΩΤΕΜΑΧΙΟ1
11ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ 6 ΜΜ ΓΑΛΑΖΙΟΤΕΜΑΧΙΟ1
12ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ 6 ΜΜ ΕΚΡΟΥΤΕΜΑΧΙΟ1
13ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ 6 ΜΜ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΤΕΜΑΧΙΟ1
14ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ 6 ΜΜ ΡΟΖΤΕΜΑΧΙΟ1
15ΚΟΡΔΕΛΑ ΣΑΤΕΝ 6 ΜΜ ΣΑΠΙΟ ΜΗΛΟΤΕΜΑΧΙΟ1
16ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑΠΑΚΕΤΟ5
17ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ STAEDTLERΠΑΚΕΤΟ10
18ΣΠΑΓΓΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣΤΕΜΑΧΙΟ2
19ΣΠΑΓΓΟΣ ΓΙΟΥΤΑΣΤΕΜΑΧΙΟ2
20ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣΤΕΜΑΧΙΟ3
21ΤΕΜΠΕΡΑ 1 LT  ΡΟΖ ΠΕΡΛΕΤΕΜΑΧΙΟ1
22ΤΕΜΠΕΡΑ 1 LT ΒΙΟΛΕΤΙΤΕΜΑΧΙΟ1
23ΤΕΜΠΕΡΑ 1 LT ΓΑΛΑΖΙΟ ΠΕΡΛΕΤΕΜΑΧΙΟ1
24ΤΕΜΠΕΡΑ 1 LT ΚΑΦΕΤΕΜΑΧΙΟ1
25ΤΕΜΠΕΡΑ 1 LT ΚΙΤΡΙΝΟΤΕΜΑΧΙΟ1
26ΤΕΜΠΕΡΑ 1 LT ΚΟΚΚΙΝΟΤΕΜΑΧΙΟ1
27ΤΕΜΠΕΡΑ 1 LT ΛΕΥΚΟΤΕΜΑΧΙΟ1
28ΤΕΜΠΕΡΑ 1 LT ΜΑΥΡΟΤΕΜΑΧΙΟ1
29ΤΕΜΠΕΡΑ 1 LT ΠΡΑΣΙΝΟΤΕΜΑΧΙΟ1
30ΤΕΜΠΕΡΑ 1 LT ΩΧΡΑΤΕΜΑΧΙΟ1
31ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΓΑΛΑΖΙΟΤΕΜΑΧΙΟ5
32ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΑΦΕΤΕΜΑΧΙΟ5
33ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΙΤΡΙΝΟΤΕΜΑΧΙΟ5
34ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΤΕΜΑΧΙΟ5
35ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΛΑΧΑΝΙΤΕΜΑΧΙΟ5
36ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΛΕΥΚΟΤΕΜΑΧΙΟ5
37ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΑΥΡΟΤΕΜΑΧΙΟ5
38ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΠΛΕΤΕΜΑΧΙΟ5
39ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΩΒΤΕΜΑΧΙΟ5
40ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΤΕΜΑΧΙΟ5
41ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟΤΕΜΑΧΙΟ5
42ΦΥΛΛΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΡΟΖΤΕΜΑΧΙΟ5
43ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕΤΕΜΑΧΙΟ5
44ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΓΑΛΑΖΙΟΤΕΜΑΧΙΟ5
45ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΚΑΦΕΤΕΜΑΧΙΟ5
46ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΚΙΤΡΙΝΟΤΕΜΑΧΙΟ5
47ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΚΟΚΚΙΝΟΤΕΜΑΧΙΟ5
48ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΛΕΥΚΟΤΕΜΑΧΙΟ5
49ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΜΑΥΡΟΤΕΜΑΧΙΟ5
50ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΜΠΛΕΤΕΜΑΧΙΟ5
51ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΜΩΒΤΕΜΑΧΙΟ5
52ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΤΕΜΑΧΙΟ5
53ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΠΡΑΣΙΝΟΤΕΜΑΧΙΟ5
54ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ ΡΟΖΤΕΜΑΧΙΟ5
55ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΓΑΛΑΖΙΟΤΕΜΑΧΙΟ5
56ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΓΚΡΙΤΕΜΑΧΙΟ5
57ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΙΤΡΙΝΟΤΕΜΑΧΙΟ5
58ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟΤΕΜΑΧΙΟ10
59ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΡΕΜΤΕΜΑΧΙΟ5
60ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΤΕΜΑΧΙΟ5
61ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΛΑΧΑΝΙΤΕΜΑΧΙΟ5
62ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΛΕΜΟΝΙΤΕΜΑΧΙΟ5
63ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΛΕΥΚΟΤΕΜΑΧΙΟ10
64ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΛΕΥΚΟΤΕΜΑΧΙΟ5
65ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΛΙΛΑΤΕΜΑΧΙΟ5
66ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΜΑΥΡΟΤΕΜΑΧΙΟ10
67ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΜΠΛΕΤΕΜΑΧΙΟ5
68ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΜΠΟΡΝΤΩΤΕΜΑΧΙΟ5
69ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΜΩΒΤΕΜΑΧΙΟ5
70ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΤΕΜΑΧΙΟ5
71ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΠΡΑΣΙΝΟΤΕΜΑΧΙΟ5
72ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΡΟΔΑΚΙΝΙΤΕΜΑΧΙΟ5
73ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΡΟΖΤΕΜΑΧΙΟ5
74ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕΤΕΜΑΧΙΟ5
75ΧΑΡΤΟΝΙ ΚΑΝΣΟΝ ΦΟΥΞΙΑΤΕΜΑΧΙΟ5

ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ

Α/Α/ΕΙΔΟΣΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1Συσκευασία γλωσσοπίεστρα μεγάλο μέγεθος με φυσικό χρώμα5 τεμάχια
2Καρφάκια για πίνακα ανακοινώσεων2 τεμάχια
3Τέμπερα υγρή γαλάζιο χρώμα1 τεμάχιο
4Τέμπερα υγρή καφέ χρώμα1 τεμάχιο
5Καραβόσκοινο λεπτό1 καρούλι
6Ράμμα κίτρινο1 καρούλι
7Ράμμα κόκκινο1 καρούλι
8Ράμμα πράσινο1 καρούλι
9Πολύχρωμα χαρτιά Α44 τεμάχια
10Χαρτοταινίες5 τεμάχια
11Σιλοτέιπ5 τεμάχια

ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΜΟΝΑΔΑΤΕΜΑΧΙΑ
1ΧΟΝΤΡΟΙ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ CARIOCA 12ΤΜΧΤΕΜΑΧΙΑ55
2ΚΟΛΛΕΣ STICK UP 36ΓΡΤΕΜΑΧΙΑ26
3ΥΓΡΗ ΚΟΛΛΑ UHU 35MLΤΕΜΑΧΙΑ36
4ΚΟΛΛΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 11.2mm x 30cmΤΕΜΑΧΙΑ50
5ΤΕΜΠΕΡΕΣ CREALL 1000ML ΜΑΥΡΟ, ΑΣΠΡΟ, ΜΠΛΕ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΑΦΕ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΤΕΜΑΧΙΑ1 ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΩΜΑ
6ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑΠΑΚΕΤΑ5
7ΜΑΤΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗΠΑΚΕΤΑ10
8ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ ΛΕΠΤΕΣ 12ΤΜΧΠΑΚΕΤΑ10
9ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΒΕΝΜΑΝ ΜΕΓΑΛΟΤΕΜΑΧΙΑ2
10ΠΙΑΤΑΚΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗΠΑΚΕΤΑ5
11ΔΙΠΛΟΚΑΡΦΑΠΑΚΕΤΟ1
12ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ-ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΤΕΜΑΧΙΑ1
13ΧΑΡΤΟΣΑΚΟΥΛΕΣ 40 CM ΚΑΦΕΤΕΜΑΧΙΑ100
14ΛΕΥΚΟΙ ΚΑΜΒΑΔΕΣ 30Χ30ΤΕΜΑΧΙΑ30
15ΓΥΑΛΙΝΑ ΒΑΖΑ ΤΟΥ ΚΙΛΟΥΤΕΜΑΧΙΑ30
16ΦΙΓΟΥΡΟΚΟΦΤΕΣ (ΦΥΛΛΑ, ΚΑΡΔΙΕΣ, ΑΣΤΕΡΙ)ΤΕΜΑΧΙΑ3
17ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣ (ΜΕ ΦΥΛΛΑ, ΚΑΡΟ ΚΑΦΕ-ΑΣΠΡΟ, ΚΟΛΟΚΥΘΕΣ) ΠΑΧΟΥΣ 2,5 CMΚΑΡΟΥΛΙ 30 Μ3
18ΡΟΔΕΛΕΣ-ΚΟΡΜΟΙ ΞΥΛΟΥ 9-10 CMΤΕΜΑΧΙΑ30
19POLYMER ΧΑΝΤΡΕΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΤΣΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΡΥΠΑΤΕΜΑΧΙΑ30
20ΠΕΡΛΕΣ 8 MM 50 GRΠΑΚΕΤΑ4
21ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΧΑΝΤΡΕΣ LUNAΠΑΚΕΤΑ2
22Α4 ΦΥΛΛΑ ΦΕΛΟΥΠΑΚΕΤΑ5
23ΧΑΡΤΙ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ 5 ΜΤΕΜΑΧΙΟ1
24ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑΠΑΚΕΤΑ5
25ΠΟΜ ΠΟΜ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗΠΑΚΕΤΑ3
26ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΗΣΤΕΜΑΧΙΟ1
27ΠΗΛΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΨΗΣΙΜΟ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟΠΑΚΕΤΑ10
28ΞΥΛΙΝΑ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣΠΑΚΕΤΑ2
29ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΑ ΦΕΛΙΖΟΛ 15 CMΤΕΜΑΧΙΑ30
30ΚΕΡΑΚΙΑ ΡΕΣΟ 50 ΤΕΜ.ΠΑΚΕΤΑ2
31ΚΑΛΟΥΠΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΦΥΛΛΑΤΕΜΑΧΙΑ2
32ΑΦΡΩΔΗ ΦΥΛΛΑ Α4 ΓΚΛΙΤΕΡΠΑΚΕΤΑ2
33ΞΥΛΑΚΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 50 ΤΕΜΠΑΚΕΤΑ2
34ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΗΣ ΠΗΛΟΥΤΕΜΑΧΙΑ5
35ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑΤΕΜΑΧΙΑ5
36ΠΟΥΛΙΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 14 ΓΡΠΑΚΕΤΑ3
37UHU PATAFIXΠΑΚΕΤΑ5
38ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΗΛΟΥ ΠΧ ΜΑΧΑΙΡΑΚΙΑ ΚΛΠ ΣΕΤ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝΣΕΤ3
39ΠΕΤΟΝΙΑ ΨΙΛΗ 50 ΜΤΕΜΑΧΙΟ1
40ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΕΤΡΙΑΠΑΚΕΤΑ5
41ΣΠΑΓΓΟΣ ΓΙΟΥΤΑΚΟΥΒΑΡΙ1

ΚΔΑΠ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΜΟΝΑΔΑΤΕΜΑΧΙΑ
1ΟΝΤΟΥΛΕ ΧΑΡΤΟΝΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 Μ ΥΨΟΣΜΕΤΡΑ30
2ΜΠΛΟΚ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΟΝΤΟΥΛΕ Α4ΤΕΜΑΧΙΑ15
3ΜΠΛΟΚ ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΤΥΠΟΥ CANSON A4-50ΦΤΕΜΑΧΙΑ8
4ΧΑΡΤΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΛΕΥΚΟΜΕΤΡΑ30
5ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΧΑΡΤΙ FABRIANO A4 160GR 100 ΦΥΛΛΑ ΜΙΞΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝΠΑΚΕΤΑ10
6ΡΑΒΔΟΙ ΚΟΛΛΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ 7/200 mmΤΕΜΑΧΙΑ25
7ΡΑΒΔΟΙ ΚΟΛΛΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ 30 cm (ΒΕΝΜΑΝ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 11.2 ΜΜ*30 CMTEMAXIA10
8ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 100 ΤΜΧΠΑΚΕΤΑ10
9ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ FABI 6 ΧΡΩΜΑΤΑ 6*300 mm 50 ΤΜΧΠΑΚΕΤΑ5
10ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΞΥΛΙΝΑ 9CM*24 ΤΜΧΠΑΚΕΤΑ4
11ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΝΣΟΝ 50*70 220 GR (ΜΑΥΡΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ, ΚΑΦΕ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΛΑΧΑΝΙ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΜΠΛΕ, ΓΑΛΑΖΙΟ, ΡΟΖ , ΜΩΒ, ΛΕΥΚΟ)ΤΕΜΑΧΙΑ10 ΑΝΑ ΧΡΩΜΑ
12ΠΙΝΕΛΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 6 ΝΟΥΜΕΡΟ Η ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΤΕΜΑΧΙΑ8
13ΣΠΑΓΓΟΣ ΚΑΝΑΒΙΝΟΣ 100 GRΤΕΜΑΧΙΑ3
14ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ GIOTTO TURBO ΜΑΧΙ ΠΛΕΝΟΜΕΝΟΙΧΟΝΤΡΟΙΤΕΜΑΧΙΑ20
15ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑ ΤΥΠΟΥ CARIOCA FABRICΤΕΜΑΧΙΑ10
16ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 1,8 ΕΚΤΕΜΑΧΙΟ1
17ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ 50*200 CM (ΑΣΠΡΟ, ΜΑΥΡΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΜΠΛΕ,ΓΑΛΑΖΙΟ, ΜΩΒ, ΚΑΦΕ, ΡΟΖ)ΤΕΜΑΧΙΑ10 ΑΝΑ ΧΡΩΜΑ
18BOOM ΧΡΥΣΟΣΚΟΝΗ ΑΛΑΤΙΕΡΑ 6 ΧΡΩΜΑΤΑ Η ΠΑΡΟΜΟΙΤΕΜΑΧΙΑ2
19ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΩΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ Α4ΤΕΜΑΧΙΑ20
20ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ 1,8 ΕΚΤΕΜΑΧΙΟ1
21ΜΑΤΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 12 ΜΜΤΕΜΑΧΙΑ200
22ΜΑΤΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 16 ΜΜΤΕΜΑΧΙΑ200
23ΠΟΜ ΠΟΜ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ DESCRIBO 10 ΧΙΛ. 200 ΤΜΧΠΑΚΕΤΑ2
24ΜΠΛΟΚ ΒΕΛΟΥΤΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ 25Χ35 CM TYΠΟΥ SALKO PAPERTEMAXIA10
25STAEDTLER FIMO SEA CREATURES ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΠΗΛΟΥΤΕΜΑΧΙΟ1
26STAEDTLER DIMO SEA SHELLS ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΠΗΛΟΥΤΕΜΑΧΙΟ1
27PAPERCRAFT ΚΑΛΟΥΠΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΧΡΙΣΡΟΥΓΙΕΝΝΙΑΤΙΚΟΤΕΜΑΧΙΟ1
28DAS ΛΕΥΚΟΣ ΠΗΛΟΣ 500 GR (ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΑ)ΤΕΜΑΧΙΑ20
29ΦΤΕΡΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 30 ΤΜΧΠΑΚΕΤΑ10
30ΑΤΛΑΚΟΛ ΥΓΡΗ ΚΟΛΛΑ 1000 ΓΡΤΕΜΑΧΙΟ1
31ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑΤΕΜΑΧΙΑ50
32CREAL BASIC COLOR ΤΕΜΠΕΡΕΣ 500 MLTEMAXIOΟΛΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ *3
33ΟΕΜ ΠΙΑΤΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΕΣΑΙA 20CM 10 ΤΜΧ COMPOSTABLE ΛΕΥΚΑΤΕΜΑΧΙΑ12
34ΠΟΤΗΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ 8OZ ΛΕΥΚΟ 50ΤΕΜ ΜΟΝΟΤΟΙΧΟΤΕΜΑΧΙΑ12

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η Προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη των αναγκαίων τρεχουσών αναγκών, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με τα Υποδείγματα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2021. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα ΚΔΑΠ και η παραλαβή από τους υπεύθυνους της δομής και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2021

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/ΑΠεριγραφή προμήθειαςΜονάδα ΜέτρησηςΠοσότητεςΤιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.)Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
      
      
      
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) 
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24% 
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των τεχνικών προδιαγραφών και κατόπιν της απόφασης ανάθεσης σύμφωνα με την παρούσα
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Αποδέχομαι την δημοσιοποίηση των προσωπικών μου δεδομένων
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης

Αστακός,………/………../2021

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)