Πρόσκληση σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση την 25η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης (3η)

1ο κυνήγι κρυμμένου θησαυρού
22 Φεβρουαρίου, 2020
Πρόσκληση για απολύμανση του ΚΔΑΠ Φυτειών
25 Φεβρουαρίου, 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αστακός, 25/2/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 58
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Τηλ. 2646041482
e-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου
(ως πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση την 25η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

1. Λήψη απόφασης για υποβολή ή μη αιτήματος του φορέα μας «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου», ΝΠΙΔ προς το Υπουργείο Πολιτισμού και αθλητισμού με σκοπό την πιστοποίηση καταλληλότητας υλοποίησης ΠΑγΟ & ΕΑγΟ (άρθρο 4 ΦΕΚ. 461/2020)
2. Αίτημα προς το Δήμο Ξηρομέρου για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ) Αστακού για τις ανάγκες υλοποίησης προγραμμάτων ΠAγο & ΕΑγΟ (άρθρο 4 ΦΕΚ. 461/2020)
3. Βεβαίωση ορισμού υπεύθυνου για την υλοποίηση προγραμμάτων ΠAγο & ΕΑγΟ (άρθρο 4 ΦΕΚ. 461/2020)
4. Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικών υπηρεσιών της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ξηρομέρου ως προς τον Τομέα του Αθλητισμού
5. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2019
Ο Πρόεδρος

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ελευθέριος Μάντζαρης (Πρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)
2. Γκόλιας Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
3. Λαϊνάς Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
4. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
5. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
6. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
7. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛH
1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
5. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)