Πρόσκληση σε Συνεδρίαση δια περιφοράς λόγω κορωνοϊού με τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την 15η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Πρόσκληση 2ου ΔΣ 2021
1 Φεβρουαρίου, 2021
Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας
16 Φεβρουαρίου, 2021

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αστακός, 10/02/2021
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                      Αριθ. Πρωτ. 55
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Τηλ. 2646041482           
email: koinofelisxiromerou2019@gmail.com
 
ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου
(ως πίνακα Αποδεκτών)

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

                                

Καλεί σε Συνεδρίαση δια περιφοράς λόγω κορωνοϊού με τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την 15η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 ( επειδή η προηγούμενη συνεδρίαση με τα ίδια θέματα δεν πραγματοποιήθηκε ), σύμφωνα με το άρθρο 184 Ν. 4635/19 και την 18318/13.3.2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα :

 1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης οικονομικού έτους 2021.
 2. Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης τεκμηρίωσης διαφοράς εσόδων-εξόδων των δράσεων του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου έτους 2021.
 3. Ψήφιση και έγκριση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου οικονομικού έτους 2021.
 4. Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας 2021 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου.

 

Ο Πρόεδρος

 

Μάντζαρης Ελευθέριος

 

 

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ελευθέριος Μάντζαρης (Πρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Γκόλιας Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Λαϊνάς Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
 5. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
 6. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 7. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
 5. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)