Πρόσκληση σε Συνεδρίαση δια περιφοράς (λόγω κορωνοϊού) την 17η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 (16η)

ΣΟΧ 2/2020 για Πρόσληψη ΠΕ Προσωπικού για το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας
11 Δεκεμβρίου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση Υπηρεσίας Δημοσίευσης προκήρυξης/ανακοίνωσης για πρόσληψη ΠΕ Προσωπικού 2 ατόμων για το ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας
11 Δεκεμβρίου, 2020

 

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αστακός, 11/12/2020

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                    Αριθ. Πρωτ. 365

Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Τηλ. 2646041482           

email: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

                                

Καλεί σε Συνεδρίαση δια περιφοράς (λόγω κορωνοϊού) την 17η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 184 Ν. 4635/19 και την 1838/13-2-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα :

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για κοινωφελή σκοπό (παροχή βοήθειας σε ευπαθείς ομάδες).
 3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση του προγράμματος Π.Α.γ.Ο. (Εξοπλισμός)
 4. Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών της επιτροπής παραλαβής έτους 2020
 5. Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της επιτροπής παραλαβής έτους 2020

Ο Πρόεδρος

 

Μάντζαρης Ελευθέριος

 

 

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ελευθέριος Μάντζαρης (Πρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Γκόλιας Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Λαϊνάς Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
 5. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
 6. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 7. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
 5. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)