Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση την 24η του μηνός Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης (6η)

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
18 Ιουλίου, 2019
Ανακοίνωση για την λειτουργία των ΚΔΑΠ Ξηρομέρου
25 Ιουλίου, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

                                

Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση την  24η  του μηνός Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

 1. Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών της επιτροπής παραλαβής
 2. Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της επιτροπής παραλαβής
 3. Έγκριση υπογραφής συμβάσεων ωφελουμένων για τη δράση Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΚΔΑΠ για το έτος 2019-2020, τελική εγγραφή ωφελούμενων παιδιών στα 3 ΚΔΑΠ.
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αθλητικές δραστηριότητες της επιχείρησης (στήριξη αθλήτριας για συμμετοχή σε αγώνες).

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Γεωργούλας Κωνσταντίνος

 

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ρετούλης Θωμάς (Δημοτικός σύμβουλος)
 2. Τσάρκος Βασίλειος (Δημοτικός σύμβουλος)
 3. Τζαχρήστας Παναγιώτης (Δημοτικός σύμβουλος)
 4. Ρηγάλος Χριστόδουλος (δημότης)
 5. Πούλιος Δημήτριος (δημότης)
 6. Στεργίου Δημήτριος (δημότης)

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κακούρης Ηλίας (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Λιβάνης Θεόδωρος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πετρονικολός Παναγιώτης (δημότης)