Πρόσκληση σε Tακτική Συνεδρίαση την 27η του μηνός Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης (12η)

Ανακοίνωση-ενημερωση για τα ΚΔΑΠ
25 Αυγούστου, 2020
Επιστολή Δημάρχων Αιτ/νίας για αποκλεισμό ωφελούμενων δράσης Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
30 Αυγούστου, 2020

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αστακός, 21/8/2020

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                    Αριθ. Πρωτ. 218

Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Τηλ. 2646041482           

email: koinofelisxiromerou2019@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου

(ως πίνακα Αποδεκτών)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

                                

Καλεί σε Tακτική Συνεδρίαση την  27η  του μηνός Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:

 

 1. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης οικονομικού έτους 2020.
 2. Τροποποίηση Εισηγητικής Έκθεσης τεκμηρίωσης διαφοράς εσόδων-εξόδων των δράσεων του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου έτους 2020.
 3. Τροποποίηση πίνακα στοχοθεσίας 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου.
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου οικονομικού έτους 2020.
 5. Έγκριση έκδοσης ψηφιακής υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου.
 6. Αποδοχή παιδιών στα ΚΔΑΠ Ξηρομέρου εκτός ΕΣΠΑ.

 

Ο Πρόεδρος

 

Μάντζαρης Ελευθέριος

 

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ελευθέριος Μάντζαρης (Πρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Γκόλιας Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Λαϊνάς Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
 5. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
 6. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 7. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
 5. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)