ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση προμήθειας Εξοπλισμού επιμόρφωσης-παιχνιδιών 3 ΚΔΑΠ (ΑΣΤΑΚΟΥ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ-ΦΥΤΕΙΩΝ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας για τα 2 Κ.Δ.Α.Π. ΑΣΤΑΚΟΥ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ
6 Σεπτεμβρίου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλώσιμα/τρόφιμα 2 Κ.Δ.Α.Π. ΑΣΤΑΚΟΥ-ΦΥΤΕΙΩΝ
6 Σεπτεμβρίου, 2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                     Αστακός, 2.9.2020

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. Πρωτ.: 40

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

 

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για απευθείας ανάθεση προμήθειας Εξοπλισμού επιμόρφωσης-παιχνιδιών 3 ΚΔΑΠ (ΑΣΤΑΚΟΥ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ-ΦΥΤΕΙΩΝ)

 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

Προκειµένου να προβεί στην προµήθεια Εξοπλισμού επιμόρφωσης-παιχνιδιών 3 ΚΔΑΠ (ΑΣΤΑΚΟΥ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ-ΦΥΤΕΙΩΝ) µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
  4. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 6699.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

 

Σας προσκαλεί

 

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ της επιχείρησης koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου,  για την προµήθεια Εξοπλισμού επιμόρφωσης-παιχνιδιών 3 ΚΔΑΠ (ΑΣΤΑΚΟΥ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ-ΦΥΤΕΙΩΝ)

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, την προµήθεια Εξοπλισμού επιμόρφωσης-παιχνιδιών 3 ΚΔΑΠ (ΑΣΤΑΚΟΥ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ-ΦΥΤΕΙΩΝ) όπως αυτά περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Π. ΑΣΤΑΚΟΥ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
   

Για ηλικίες 5-12 ετών

1 Ποδοσφαιράκι Ξύλινο ποδοσφαιράκι 36,5*69*65 cm 1
2 BW Hockey B/O BW Hockey B/O 51*30*10 cm 1
3 Hasbro  επιτραπέζιο Μonopoly Hasbro  επιτραπέζιο Μonopoly Fortnite 1
4 Brainbox Brainbox ιστορία της Ελλάδας και μυθολογία και τέρατα 1
5 Καρτομαχίες Επιτραπέζιο καρτομαχίες 1
6 Επιδαπέδιο επιτραπέζιο Επιδαπέδιο επιτραπέζιο ελεφαντούλης 1
7 Επιτραπέζιο JENGA Επιτραπέζιο Hasbro jenga fortnite 1
8 Επιτραπέζιο θεατρικά παιχνίδια Επιτραπέζιο θεατρικά παιχνίδια με μουσικό κουμπί buzzer 1
9 Επιτραπέζιο πρόσωπο, ζώο, πράγμα Επιτραπέζιο πρόσωπο, ζώο , πράγμα remound 1
10 Επιτραπέζιο σκάκι, τάβλι, ντάμα Επιτραπέζιο 3 σε 1 σκάκι, τάβλι, ντάμα remoundo 1
11 Επιτραπέζιο yoga χοροπηδώ Επιτραπέζιο yoga χοροπηδώ 1
12 Επιτραπέζιο χάλι γκάλι Επιτραπέζιο χάλι γκάλι kaissa 1
13 Επιτραπέζιο score 4-connect 4 Επιτραπέζιο score 4-connect 4 1
14 Παζλ Παζλ baby shark 25 κομμάτια 1
15 παζλ Εκπαιδευτικά παζλ 3 σε 1  αριθμοί, σχήματα, αλφαβήτα 60 κομμάτια 1
16 Κάρτες Κάρτες με αινίγμα -100 τμχ- για παιδιά ηλικίας 6-10 ετών 1
17 playdoh Πλαστελίνες play doh   μαγικός φούρνος 1
18 ντισκόμπαλα Ηλεκτρικο περιστρεφόμενο φωτορυθμικό για πάρτι led YB-689 1
19 Θέατρο σκιών Θέατρο σκιών με φιγούρες 1
20 Κουκλοθέταρο Μικρό κουκλοθέατρο 1

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Π. ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Α/Α/ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ
1 ΚΑΓΚΟΥΡΟΜΑΧΙΕΣ (ΔΕΣΥΛΛΑΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ 1
2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΔΕΣΥΛΛΑΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ 1
3 ΟΚ (ΔΕΣΥΛΛΑΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ 1
4 ΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΓΙΑΤΙ; ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΔΕΣΥΛΛΑΣ) TEMAXIO 1
5 ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ (ΔΕΣΥΛΛΑΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ 1
6 ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ (ΔΕΣΥΛΛΑΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ 1

 

ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Π. ΦΥΤΕΙΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1 Επιτραπέζιο παιχνίδι sing it 1 τεμάχιo
2 Επιτραπέζιο παιχνίδι ΚΑΛΑ ΞΕΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ 1 τεμάχιο
3 Επιτραπέζιο παιχνίδι ΤΡΟΧΟΛΕΞΟ 1 τεμάχιο
4 Επιτραπέζιο παιχνίδι BRAINBOX- ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ 1 τεμάχιο
5 Επιτραπέζιο παιχνίδι ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ ΤΑ ΠΑΤΗΣΕΙΣ 1 τεμάχιο
6 Επιτραπέζιο BRAINBOX– ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 τεμάχιο
7 Επιτραπέζιο παιχνίδι BRAINBOX-Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ 1 τεμάχιο

 

8 ΚΟΥΚΛΕΣ

(BARBIE ΜΕ ΡΟΥΧΑΛΑΚΙΑ)

1 τεμάχιο

 

9 Κούκλες μωράκια

 

1 τεμάχιο

 

10 Κουζινικά

 

1 σετ

 

11 Αυτοκινητάκια διάφορα μεγέθη 1 σετ

 

12 Διάφορα μεγάλα αυτοκίνητα(φορτηγά)

 

1 τεμάχιο

 

14 Παζλ(μεσαίου μεγέθους κομμάτια)

 

 1 τεμάχιο

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

 

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2020. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης στον Αστακό (Παραλιακή οδός Αστακού) και από την αρμόδια για την παραλαβή, Επιτροπή Παραλαβής.

 

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2020.

 

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ξ.

 

 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

 

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

 

 

 

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια του σχετικού υλικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/Α Περιγραφή προμήθειας/Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
           
           
           
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24%  
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)  

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης
  • Επιτρέπω τη δημοσίευση των προσωπικών μου δεδομένων.

 

 

 

Αστακός,………/………../2020

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)