ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης, υλικά εκτυπώσεων και υλικών χειροτεχνίας των 3 ΚΔΑΠ (Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση προμήθειας καθαριστικών των 3 ΚΔΑΠ (Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας)
27 Μαΐου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3 ΚΔΑΠ (ΑΣΤΑΚΟΥ-ΦΥΤΕΙΩΝ-ΚΑΝΔΗΛΑΣ) Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
27 Μαΐου, 2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                     Αστακός, 26/5/2020

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. Πρωτ.: 21

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

 

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης, υλικά εκτυπώσεων και υλικών χειροτεχνίας των 3 ΚΔΑΠ (Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας)

 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

Προκειµένου να προβεί στην προµήθεια γραφικής ύλης, υλικά εκτυπώσεων και υλικών χειροτεχνίας των 3 ΚΔΑΠ (Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας) µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».

 

Σας προσκαλεί

 

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ της επιχείρησης koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου,  για την προµήθεια γραφικής ύλης, υλικά εκτυπώσεων και υλικών χειροτεχνίας των 3 ΚΔΑΠ (Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας)

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, την προµήθεια γραφικής ύλης, υλικά εκτυπώσεων και υλικών χειροτεχνίας των 3 ΚΔΑΠ (Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας) , όπως αυτά περιγράφονται στους ακόλουθους πίνακες:

 

ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 χαρτάκια σημειώσεων Λευκά Χαρτάκια για κύβο Σημειώσεων Διαστάσεων 90*90 σε συσκευασία των 500 φύλλων 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
2 Αυτοκόλλητα χαρτάκια Σημειώσεων Κίτρινο (τύπου Post it) Διαστάσεων  76*76 σε συσκευασία των 100 φύλλων ανά μπλόκ

 

2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
3 Αυτοκόλλητα χαρτάκια Σημειώσεων Πολύχρωμο (κύβος) Διαστάσεων  76*76 σε συσκευασία των 500 φύλλων ανά  τεμάχιο

 

1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
4 Κλασέρ 8/32 Πλαστικό, με μηχανισμό συγκράτησης και ασφάλισης εγγράφων, χωρητικότητας έως 750 φύλλα 5 ΤΕΜΑΧΙΑ
5 Μολύβια (Τύπου Faber Castell) ΗΒ και 2Β (κουτί 12 τμχ) 2 ΚΟΥΤΙΑ
6 Στυλό Διαρκείας τύπου bic χρώματος μπλε με μύτη 1.00mm, στέλεχος διαφανές με λαβή από καουτσούκ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ
7 Συνδετήρες Νο 7 Μεταλλικοί τύπου Veto (κουτί 50 τμχ) 1 ΚΟΥΤΙ
8 Σύρματα μεγάλου Συρραπτικού Νο 24/6 (κουτί 1000 συρμάτων) 2 ΚΟΥΤΙΑ
9 Φάκελοι Λευκοί Μέγεθος Α4 50 ΤΕΜΑΧΙΑ
10 Φάκελοι/σακούλα καφέ Σακούλα, μέγεθος Α4+ 150 ΤΕΜΑΧΙΑ
11 Διαφάνειες/ζελατίνες Διαφάνεις/ζελατίνες μεγέθους Α4 100 τεμαχίων 3 ΠΑΚΕΤΑ
12 Φάκελοι με λάστιχο Φάκελοι με λάστιχο μεγέθους Α4 διαφόρων χρωμάτων 20 ΤΕΜΑΧΙΑ
13 Λευκό χαρτί Α4 Χαρτί λευκό Α4 500 γρ. Τύπου Fabriano 15 ΠΑΚΕΤΑ (3 ΚΟΥΤΕΣ)
14 Αυτοκόλλητες κόλλες Α4 Αυτοκόλλητες λευκές κόλλες Α4 (Κομμένες στη μέση ή στα 4) 1 ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

 

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ/ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Μελάνι HP/301 Έγχρωμο 1 TEMAXIO
2 Μελάνι HP/301

 

Μαύρο 1 TEMAXIO
3 Μελάνι για εκτυπωτή SAMSUNG XPRESS

M2070

Μαύρο 3 TEMAXIA
4 Μελάνι για εκτυπωτή ΙΝΕΟ 226 Μαύρο (κουτί 2 τεμαχίων) 1 KOYTI 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

 

ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Κόλλες σιλικόνης Κόλλες σιλικόνης για πιστόλι Benman PT/40 55W 30 TEMAXIA
2 Πολύχρωμα σύρματα πίπας Πολύχρωμα σύρματα πίπας 100 τεμ/πακέτο

 

1 ΠΑΚΕΤΟ
3 Αυτοκόλλητα μαυροπίνακα Αυτοκόλλητα μαυροπίνακα ορθογώνια 80*50 mm σετ 8 Τεμαχίων 5 ΣΕΤ
4 Πλάκα σαπουνιού Πλάκα σαπουνιού 1 κιλού 2 ΠΛΑΚΕΣ
5 Σακουλάκια δαφανή/Σελοφάν Διαφανή μικρά σακουλάκια τυπου δώρου 11,5 *10 cm 50 ΤΕΜΑΧΙΑ
6 Κορδέλες διαφόρων μεγεθών και σχεδίων Κορδέλες σε Φθινοπωρινά και Καλοκαιρινά σχέδια διαφόρων μεγεθών πλάτους (6-25 mm)  και μήκος έως 50 m 4 TEMAXIA (2+2_)
7 Λινάτσα Λινάτσα σε καρούλι 20-30 cm καρούλι 9 μέτρα περίπου 2 ΚΑΡΟΥΛΙΑ
8 Κορδόνι γιούτα Κορδόνι γιούτα πλεκτή λινάτσα 5 mm/25 μέτρα καρούλι 2 ΚΑΡΟΥΛΙΑ
9 Κορδέλα σατεν Κορδέλα σατέν σε μπλε θάλασσας και λευκό 6mm/καρούλι 23 μέτρα 2 ΤΕΜΑΧΙΑ (1+1)
10 Κουμπιά χειροτεχνίας Κουμπιά χειροτεχνίας διαφόρων μεγεθών σε φυσικό χρώμα 100 ΤΕΜΑΧΙΑ
11 Καλοκαιρινά στοιχεία Πλαστικά στοιχεία Καλοκαιρινά σε σχέδιο άγκυρα, αστερία , ψαράκια, καραβάκια, τιμόνι καραβιού διαφόρων χρωμάτων από 10-20 mm μέγεθος 50 ΤΕΜΑΧΙΑ
12 Κοχύλια Κοχύλια περλέ λευκά διάτρητα ακρυλική χάντρα 18*13,5 mm 50 TEMAXIA
13 Κοχύλια για κοσμήματα Κοχύλια για κοσμήματα 15-20 mm φυσικό χρώμα 50 ΤΕΜΑΧΙΑ
14 Κοχύλια διακοσμητικά Κοχύλια διακοσμητικά διαφόρων μεγεθών  και χρωμάτων σε συσκευασίες 200 gr 2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
15 Μαγνητάκια Μαγνητάκια στρογγυλά για κατασκευές 15 mm σετ 70 τεμαχίων 2 ΠΑΚΕΤΑ
16 Χαρτοπετσέτες decoupage Χαρτοπετσέτες decoupage με Καλοκαιρινά και Φθινοπωρινά σχέδια 20 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
17 Ακρυλικό σπρέι Ακρυλικό σπρέι άσπρο και μπλε 400 ml 2 TEMAXIA
18 Χαρτόνια κάνσον Μονόχρωμα Χαρτόνια κανσον διαφόρων χρωμάτων 50 ΤΕΜΑΧΙΑ
19 Χαρτόνια μπλε-άσπρο Χαρτόνια μπλε –άσπρο ριγέ ή πουά 10 ΤΕΜΑΧΙΑ
20 Ματάκια χειροτεχνίας Ματάκια χειροτεχνίας διαφόρων μεγεθών 7-15 mm πακέτα 80-100 τεμαχίων 3 ΠΑΚΕΤΑ
21 Μαρκαδόροι χοντροί Μαρκαδόροι χοντροί τύπου Giotto turbomaxi 18 τεμαχίων 10 ΠΑΚΕΤΑ
22 Ξυλομπογιές λεπτές Ξυλομπογιές λεπτές τύπου Giotto 24 τεμαχίων 5 ΠΑΚΕΤΑ
23 Κόλλες υγρές Κόλλες υγρές τύπου UHU 50 ml 10 ΤΕΜΑΧΙΑ
24 Κόλλες στικ Κόλλες στικ τύπου UHU 21 gr 10 TEMAXIA
25 Κόλλες patafix Κόλλες uhu τύπου patafix 5 ΠΑΚΕΤΑ
26 Γλωσσοπίεστρα Γλωσσοπίεστρα πολύχρωμα και μονόχρωμα ξύλινα μεγάλα 6 εκ.,  πακέτο 100 τεμαχίων 4 ΠΑΚΕΤΑ
27 Αφρώδη φύλλα glitter Αφρώδη φύλλα Α4 glitter 8 τεμαχιών αυτοκόλλητα 2 ΠΑΚΕΤΑ
28 Φελλός Φελλός 2 mm ρολό 50 cm , 8 m 1 ΡΟΛΟ
29 Πιατάκια χειροτεχνίας Χάρτινα πιάτα χειροτεχνίας λευκά 23 cm , 10 τεμαχίων 3 ΠΑΚΕΤΑ
30 Κιμωλίες Κιμωλίες λευκές πακέτο 100 τεμαχίων 1 ΠΑΚΕΤΟ
31 Καλούπια σιλικόνης για σαπούνια Καλούπι σιλικόνης με σχέδιο φρούτα (π.χ. ανανά, σταφύλι, μήλο, καρπούζι), καλούπι σιλικόνης με σχέδιο θαλάσσια ζωή (π.χ. αστερία, κοχύλι, ψάρι, δελφινι, άγκυρες), καλούπι σιλικόνης φθινοπωρινά φύλλα, καλούπι σιλικόνης αποτυπώματα μωρού και αρκουδάκια (καρότσι, πατήματα, αρκουδάκι, πιπίλα, παπούτσια κ.α.) 4 ΤΕΜΑΧΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1 Πον πον πολύχρωμα (σε διάφορα μεγέθη)

 

10 σακουλάκια

 

2 Χάρτινα πιατάκια 

 

5 τεμάχια

 

3 Ματάκια μεσαίου μεγέθους

 

8 σακουλάκια

 

4 Ροζ γκοφρέ

 

2 τεμάχια

 

5 Κόλλες υγρές uho

 

1 κουτί

 

6 Κόλλες stik μεγάλες

 

1 κουτί

 

7 Λαστιχάκι μαύρο λεπτό για βραχιόλια

 

 2 καρούλια
8 Χαρτόνια κάνσον σε όλα τα χρώματα

 

Από 3 τεμάχια

 

9 Ξυλομπογιές χοντρές μάρκας MAPED

 

10 τεμάχια

 

10 Μαρκαδόρους CARIOCA χοντρούς 12τεμ.

 

10 τεμάχια

 

11 Λινάτσα σκέτη και με δαντέλα

 

4 ρολά
12 Σιλικόνες 20 τεμάχια
13 Φελλός 2 πακέτα
14 Κορδέλες με δαντέλα 3 τεμάχια
15 Μαγνητάκια μέγεθος μεσαίο 3 σακουλάκια
16 Σύρμα πίπας (μαύρο,κίτρινο και πράσινο) 3 τεμάχια
17 Τέμπερες (κόκκινη,πορτοκαλί και μαύρη) 3 τεμάχια
18 Σπρέι (κόκκινο,κίτρινο,μπλε,πράσινο) 4 τεμάχια
19 Ταινία διπλής όψεως 2 τεμάχια

 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ/ΜΕΛΑΝΙΑ/ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1 Πλαστικοποιητής Α4 1 τεμάχιο
2 Μελάνι εκτυπωτή CF217A 2 τεμάχια
3 Χαρτί Α4 3 κουτιά
4 Στυλό(μπλε,μαύρο,κόκκινο) 10 τεμάχια
5 Ντοσιε SKAG A4 8-32 3 τεμάχια
6 Λευκούς φακέλους Α4 40 τεμάχια
7 Διαφάνειες Α4 2 πακέτα
8 Μαρκαδοράκια υπογράμμισης κίτρινο χρώμα 2 τεμάχια
9 Διορθωτικά στυλό 2 τεμάχια

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

Α/Α/ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1 Α4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 125mic ΤΕΜΑΧΙΟ 100
2 Α4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ-ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 200
3 Α4 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 50
4 Α4 ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 100
5 Α4 ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ 2
6 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ POSTIT ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΑΚΕΤΟ 5
7 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20
8 ΓΟΜΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10
9 ΚΛΑΣΕΡ 8/32 ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 6
10 ΜΟΛΥΒΙΑ FABER-CASTELL ΤΕΜΑΧΙΟ 20
11 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 100
12 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΙΚΡΟΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 100
13 ΦΑΚΕΛΟΣ Α4 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 10
14 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ (9 Χ 9) ΛΕΥΚΑ ΠΑΚΕΤΟ 2
15 ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 3

 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ/ΜΕΛΑΝΙΑ

Α/Α/ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  
1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ SAMSUNG Xpress M2070 ΤΕΜΑΧΙΟ 2
2 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KYOCERA ECOSYS M2535dn ΤΕΜΑΧΙΟ 1

 

ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

Α/Α/ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΚΕΤΟ 1
2 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΚΕΤΟ 1
3 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΚΕΤΟ 1
4 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΚΕΤΟ 1
5 ΚΟΛΛΕΣ UHU STIC (21gr) ΤΕΜΑΧΙΟ 50
6 ΚΟΛΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 11,2 mm ΤΕΜΑΧΙΟ 20
7 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ ΧΟΝΤΡΟΙ  GIOTTO ΓΑΛΑΖΙΟ ΠΑΚΕΤΟ 2
8 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ ΧΟΝΤΡΟΙ  GIOTTO ΓΚΡΙ ΠΑΚΕΤΟ 2
9 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ ΧΟΝΤΡΟΙ  GIOTTO ΚΑΦΕ ΠΑΚΕΤΟ 2
10 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ ΧΟΝΤΡΟΙ  GIOTTO ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΑΚΕΤΟ 2
11 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ ΧΟΝΤΡΟΙ  GIOTTO ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΚΕΤΟ 2
12 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ ΧΟΝΤΡΟΙ  GIOTTO ΛΑΧΑΝΙ ΠΑΚΕΤΟ 2
13 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ ΧΟΝΤΡΟΙ  GIOTTO ΜΑΥΡΟ ΠΑΚΕΤΟ 2
14 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ ΧΟΝΤΡΟΙ  GIOTTO ΜΟΒ ΠΑΚΕΤΟ 2
15 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ ΧΟΝΤΡΟΙ  GIOTTO ΜΠΛΕ ΠΑΚΕΤΟ 2
16 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ ΧΟΝΤΡΟΙ  GIOTTO ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΑΚΕΤΟ 2
17 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ ΧΟΝΤΡΟΙ  GIOTTO ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΚΕΤΟ 2
18 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΜΟΝΟΧΡΩΜΙΑΣ ΧΟΝΤΡΟΙ  GIOTTO ΡΟΖ ΠΑΚΕΤΟ 2
19 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΜΠΡΕΛΟΚ ΑΣΗΜΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 20
20 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΜΠΡΕΛΟΚ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΗΜΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 100
21 ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ STAEDTLER ΠΑΚΕΤΟ 10

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

 

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2020. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης στον Αστακό (Παραλιακή οδός Αστακού) και από την αρμόδια για την παραλαβή, Επιτροπή Παραλαβής.

 

Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ :Ο Ανάδοχος πριν την έκδοση απόφασης Ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα εξής δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω:

 

  1. Απόσπασμα του Ποινικού Μητρώου.
  2. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
  3. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής δημοσιοποίησης των προσωπικών δεδομένων.

 

ΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2020.

 

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

 

 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

 

 

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

 

 

 

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια του σχετικού υλικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/Α Περιγραφή προμήθειας/Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
           
           
           
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24%  
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)  

 

 

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη.
  • Επιτρέπω τη δημοσιοποίηση των προσωπικών μου δεδομένων.
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης .

 

 

 

Αστακός,………/………../2020

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)