ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση προμήθειας καθαριστικών των 3 ΚΔΑΠ (Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας)

Ανακοίνωση για διαγωνισμό από την Κοινωφελή Επιχείρηση και τα ΚΔΑΠ Ξηρομέρου
22 Μαΐου, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης, υλικά εκτυπώσεων και υλικών χειροτεχνίας των 3 ΚΔΑΠ (Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας)
27 Μαΐου, 2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ                                                                     Αστακός, 26/5/2020

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                 Αρ. Πρωτ.: 20

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Παραλιακή οδός Αστακού

Πληρ.: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ.-Fax: 2646041482

E-mail: koinofelisxiromerou2019@gmail.com                

 

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για απευθείας ανάθεση προμήθειας καθαριστικών των 3 ΚΔΑΠ (Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας)

 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

Προκειµένου να προβεί στην προµήθεια καθαριστικών των 3 ΚΔΑΠ (Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας) µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  3. Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».

 

Σας προσκαλεί

 

Να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας σύμφωνα με το υπόδειγμα Α του Παραρτήματος, στο μειλ της επιχείρησης koinofelisxiromerou2019@gmail.com και σε φυσικό αρχείο σε σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις που αναγράφονται παρακάτω έως και την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου (Παραλιακή Οδός Αστακού), στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομερου,  για την προµήθεια καθαριστικών των 3 ΚΔΑΠ (Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας)

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, την προµήθεια καθαριστικών των 3 ΚΔΑΠ (Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας), όπως αυτά περιγράφονται στους ακόλουθους πίνακες:

 

ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ

A/A Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα
1 Χλωρίνη Παχύρευστη 2 Λίτρων klinex τμχ 10
2 Χαρτί Κουζίνας Επαγγελματικό (1000 gr) τμχ 5
3 Σφουγγαρίστρα Επαγγελματική κομπλέ τμχ 1
4 Υδροχλωρικό Οξύ 440 ml τμχ 2
5 Καθαριστικό Υγρό Λεκάνης WC 750ml Απολυμαντικό  ή τύπου duck τμχ 4
6 Κάδοι Χαρτιών κλειστοί μεγάλοι τμχ 2
7 Κρεμοσάπουνο Υγρό detol 250 ml τμχ 10
8  Κρεμοσάπουνο 500 ml τμχ 5
9 Χαρτί Υγείας  50 Ρολά τμχ 5
10 Εντομοκτόνο για Μύγες και Κουνούπια  300ml τμχ 1
11 Εντομοκτόνο για Μυρμήγκια και Κατσαρίδες  300ml τμχ 1
12 Σακούλες Απορριμμάτων Γραφείου  45 X 56 τμχ 15
13 Σακούλες Απορριμμάτων  xl sanitas που δένουν τμχ 15
14 Κοντάρι Σκούπας / Σφουγγαρίστρας τμχ 2
15 Σφουγγάρια Κουζίνας με Σύρμα τμχ 3
16 Χλωρίνη πολλαπλών χρήσεων μπλε klinex τμχ 10
17 Dettol για σφουγγάρισμα 1000 ml λεμόνι και πράσινο μήλο τμχ 5
18 SWAZ 1000 ml τμχ 5
19 Αρωματικά spray χώρου  400 ml χειρός τμχ 5
20 Υγρά μαντηλάκια dettol αντιβακτηριδιακά για τα χέρια 40 τμχ τμχ 10
21 Αζαξ για τα τζάμια 500 ml floral fiesta τμχ 3
22 Μαντηλάκια 100 τμχ cif professional Τμχ 2
23 Vanish hand shampoo clean & fresh υγρό 450 ml τμχ 1
24 Vanish carpet care spray 500 ml τμχ 1
25 Duro stick durofresh δραστικό καθαριστικό για κάδους απορριμάτων τμχ 2
26 Επαγγελματικό ρολό vettex τμχ 2
27 Γάντια νιτριλίου large Τμχ/κουτιά 5
28 Μικρά καλαθάκια μπάνιου με καπάκι τμχ 5
29 Εμφιαλωμένο νερό ζαγόρι 1,5 λίτρου 6αδες 10
30 Πλαστικά ποτήρια νερού λευκά 50αδα 5
31 Λάμπες κουμπωτές 100w τμχ 1

 

ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ

Α/Α/ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1 Διάδρομος αντιολισθητικός πλαστικός που στεγνώνει γρήγορα σε σκούρο χρώμα 6 μέτρα
2 Ποτήρια διάφανα πλαστικά με καπάκι 5 πακέτα
3 Πλαστικά πιάτα 10 πακέτα
4 Πλαστικά ποτήρια 15 πακέτα
5 ΑΕΡΟΣΤΟΠ για την εξώπορτα 1 τεμάχιο
6 Ψάθινη σκούπα με κοντάρι για αύλειο χώρο 1 τεμάχιο
7 Γάντια μιας χρήσης MEDIUM 5 πακέτα
8 Σακουλάκια διάφανα μεσαίου μεγέθους 50 τεμάχια
9 Χαρτοπετσέτες 10 πακέτα
10 Σφουγγαράκια πιάτων scotch brite 10 τεμάχια
11 Χαρτί υγείας 4 πακέτα(40 τεμ.)
12 Χαρτί  κουζίνας μεγάλο ρολό 6 πακέτα
13 Μπουκάλες για γκαζάκι el greco 3 τεμάχια
14 Μπαταρίες ΑΑ 3 πακέτα
15 Μωρομάντηλα SEPTONA 8 πακέτα
16 Σακούλες για καλαθάκι μπάνιου 46*56  SANITAS 8 τεμάχια
17 Κρεμοσάπουνα υγρά DETTOL 15 τεμάχια
18 Σακούλες απορριμάτων 52*75 SANITAS 15 τεμάχια
19 VETEX ρολό 2 τεμάχια
20 VETEX 10 ΠΑΚΈΤΑ
21 Χλωρίνη παχύρευστη KLINEX 8 τεμάχια
22 Χλωρίνη ρευστή KLINEX 8 τεμάχια
23 Σουάζ 8 τεμάχια
24 Υγρό για σφουγγάρισμα AZAX 8 τεμάχια
25 Ανταλλακτικό αποσμητικού χώρου GLADE 269ml 5 τεμάχια
26 Απολυμαντικά για WC στο καζανάκι AFROZO 15 τεμάχια
27 ΑΖΑΧ για τα τζάμια 4 τεμάχια

 

28 Αντισηπτικά μαντηλάκια 20 τεμάχια
29 Αλκολούχος  λοσιόν 5 τεμάχια
 

30

Αντισηπτικά GEL 500ml 8 τεμάχια

 

ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Α/Α/ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1 AZAX ΣΠΡΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
2 CIF ΚΡΕΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 3
3 DETTOL ALL IN ONE ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ 400 ML ΤΕΜΑΧΙΟ 5
4 DETTOL ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 6
5 DETTOL ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5
6 DETTOL ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΟΥ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 5
7 DETTOL ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 15
8 VIACAL ΣΠΡΕΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 4
9 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 5
10 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΚΑΖΑΚΙ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
11 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
12 ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΠΟΥ ΨΕΚΑΖΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 3
13 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10
14 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10
15 ΣΚΟΥΠΑ ΠΛΑΚΕ (ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ) ΤΕΜΑΧΙΟ 1
16 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10
17 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΟΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
18 ΥΓΡΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΑΖΑΞ ΤΟΥ 1LT ΤΕΜΑΧΙΟ 5
19 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΤΩΝ 4LT ΤΕΜΑΧΙΟ 1
20 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 2
21 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 10
22 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 2
23 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 10

 

 

 

Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) πλέον ΦΠΑ, εκ των εταιρειών/προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της πρόσκλησης.

 

Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α του Παραρτήματος

Διάρκεια και προϋπολογισμός – Δομή προσφορών: Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή από την απόφαση της ανάθεσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικ. Έτους 2020. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. την Κ.Ε.Δ.Ξ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Δ.ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης στον Αστακό (Παραλιακή οδός Αστακού) και από την αρμόδια για την παραλαβή, Επιτροπή Παραλαβής.

 

Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ :Ο Ανάδοχος πριν την έκδοση απόφασης Ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα εξής δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω:

 

  1. Απόσπασμα του Ποινικού Μητρώου.
  2. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
  3. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής δημοσιοποίησης των προσωπικών δεδομένων.

 

ΣΤ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα και θα βαρύνει τις πιστώσεις του  Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.Ξ., οικονομικού έτους 2020.

 

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών: Γραμματεία Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, τηλ. 2646041482

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ.

 

 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

 

 

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ]

 

 

 

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την προμήθεια του σχετικού υλικού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

Α/Α Περιγραφή προμήθειας/Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητες Τιμή Μονάδας (χωρίς Φ.Π.Α.) Συνολική Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.)
           
           
           
                                                          ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
                                                                                                 Φ.Π.Α. 24%  
                                                                ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (με Φ.Π.Α.)  

 

 

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι : 

  • Αποδέχομαι πλήρως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
  • Η επιχείρησή μου είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη.
  • Επιτρέπω τη δημοσιοποίηση των προσωπικών μου δεδομένων.
  • Η προσφορά ισχύει για ………… ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας της Ανάθεσης .

 

 

 

Αστακός,………/………../2020

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ον/μο, σφραγίδα, υπογραφή)