ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ προμήθεια ειδών άμεσης ανάλωσης για τα 4 ΚΔΑΠ