Συνεδρίαση δια ζώσης, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω κορωνοϊού την 27η του μηνός Μαΐου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:30 μμ (6η)

κατεπείγουσα έκτακτη Συνεδρίαση δια περιφοράς λόγω κορωνοϊού με τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την 20η του μηνός Μαΐου του έτους 2021
21 Μαΐου, 2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ   3/2021 για την πρόσληψη ΠΕ  ή ΔΕ (εν ελλείψει) προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΚΔΑΠ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
25 Μαΐου, 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αστακός, 23/05/2021
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                      Αριθ. Πρωτ. 136
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Τηλ. 2646041482           
email: koinofelisxiromerou2019@gmail.com
 
ΠΡΟΣ: Τα τακτικά Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΚΟΙΝ: Αναπληρωματικά Μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου
(ως πίνακα Αποδεκτών)
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

                                

Καλεί σε Συνεδρίαση δια ζώσης, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω κορωνοϊού την 27η του μηνός Μαΐου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:30 μμ στα κάτωθι θέματα :

 

1ο: Έγκριση ενεργειών και δαπανών για κατασκευή αποδυτηρίων στο γυμναστήριο Παπαδάτου.

2ο: Αίτημα προς τη Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή και την Επιτροπή Παιδείας για παραχώρηση του Δημοτικού Σχολείου της Σκουρτού για δημιουργία θεματικού Μουσείου Βελανιδιάς.

3ο :Έγκριση ενεργειών και δαπανών για προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας (tatami) στα ΚΔΑΠ Ξηρομέρου.

4ο : Λήψη απόφασης για μη υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμμτος άθλησης για όλους ( ΠαγΟ ) και εκδηλώσεων για όλους ( ΕΑγΟ ) περιόδου 2020-2021.

5ο : Έγκριση ενεργειών για αγορά Λεωφορείου για τα ΚΔΑΠ Ξηρομέρου.

Ο Πρόεδρος

Μάντζαρης Ελευθέριος

 

Στη Συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Ελευθέριος Μάντζαρης (Πρόεδρος-Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Γκόλιας Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Λαϊνάς Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Ιωάννης Ζορμπάς (Δημοτικός Σύμβουλος)
 5. Δέσποινα Λιότου (Δημότης)
 6. Παρθενία Ταπραντζη (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 7. Γεώργιος Συγγούνης (Εκπρόσωπος εργαζομένων)

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παλιογιάννης Παναγιώτης (Δημοτικός Σύμβουλος)
 2. Μακρής Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 3. Κολοβός Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
 4. Πατσιά Βάγια (Δημότης)
 5. Ιωάννα Ρεπάνη-Ζούλα (Εκπρόσωπος συλλόγου)
 6. Χολή Ελένη (Εκπρόσωπος εργαζομένων)