Προσκλήσεις Δ.Σ.

29 Σεπτεμβρίου, 2018

Τακτική Συνεδρίαση την 2η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                               […]
16 Οκτωβρίου, 2018

Τακτική Συνεδρίαση την 19η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ  Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση την  19η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή […]
23 Νοεμβρίου, 2018

Τακτική Συνεδρίαση την 27η του μηνός Nοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης

ΠΡΟΣΚΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση την  27η του μηνός Nοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και […]
16 Δεκεμβρίου, 2018

Τακτική Συνεδρίαση την 18η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                                  Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση την  18η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη […]