Προσκλήσεις Δ.Σ.

9 Ιανουαρίου, 2019

1η Τακτική Συνεδρίαση την 14η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                             Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση την  14η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και […]
19 Φεβρουαρίου, 2019

2η Τακτική Συνεδρίαση την 21η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση την  21η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και […]
6 Μαρτίου, 2019

3η Τακτική Συνεδρίαση την  8η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα  17:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                               Καλεί […]
27 Μαρτίου, 2019

Τακτική Συνεδρίαση την 29η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της επιχείρησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                                  Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση την  29η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα […]